Másokért élnek

A megszentelt élet napja – „Soha nem felejthetjük el, hogy az Istennek szentelt élet a mennyei Atya ajándéka, aki a hivatást adja. A szerzetesek világnapja segítse Isten népét, hogy jobban megismerje a megszentelt élet sajátosságait, és megbecsülje azt.” II. János Pál pápa 1997-ben ezekkel a szavakkal nyilvánította Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet napjává.

A megszentelt élet világnapja: Örömmel élni a hitet

Urunk bemutatásának ünnepén, február másodikán van a megszentelt élet ünnepe. Azokért imádkozunk és adunk hálát ezen a napon, akik különleges célra szentelték életüket a katolikus egyházban. Azokért a szerzetesekért, szerzetesi jellegű közösségek tagjaiért imádkozunk, akik szavukkal, a legkülönfélébb területeken végzett munkájukkal és imádságukkal hirdetik a megváltás örömhírét. Férfi és női szerzeteseket kérdeztünk hivatásukról.

A magyar gyökér ereje

Kern Magdolna Imma nővér – Bajorország hegyes, fenyőfákban gazdag, erdős vidékén, a Bayerischer Wald (Bajor-erdő) közepén lévő, elsősorban hegyi üvegkristályáról és álomszép üvegkompozícióiról híres Zwiesel városka kórházának kiszolgáló intézményeiben él és szolgál a maga határtalan szelídségével és kedvességével egy magyar nővér. Kis szerzetesi közössége élén áll mint házfőnök. Ő Imma nővér, akinek szerzetesi neve bizonyára az Emmánuel egyik női változata. Apró, törékeny, mindig mosolygós alakjával Isten különleges jelenlétéről árulkodik.

A megszentelt élet világnapja: Igent mondani, mindennap…

Urunk bemutatásának ünnepén, február másodikán van a megszentelt élet ünnepe. Azokért imádkozunk és adunk hálát ezen a napon, akik különleges célra szentelték életüket a katolikus egyházban. Azokért a szerzetesekért, szerzetesi jellegű közösségek tagjaiért imádkozunk, akik szavukkal, a legkülönfélébb területeken végzett munkájukkal és imádságukkal hirdetik a megváltás örömhírét. Férfi és női szerzeteseket kérdeztünk hivatásukról.

Ökumené

Az elmúlt években élénkült az ökumenikus párbeszéd – A Szentatya a január 20-i általános kihallgatáson az ökumenikus imahéttel foglalkozott. Az ökumenikus mozgalom elősegítette az egyházak közötti testvéri kapcsolatokat, és ösztönzést adott a teológiai kutatásoknak. A Szentatya említést tett azokról a fontos találkozókról, amelyek 2009-ben történtek, és amelyek során megvizsgálták az elmúlt negyven évben elért eredményeket, elsősorban az Anglikán Közösséggel, a Lutheránus Világszövetséggel, a Református Világszövetséggel és a Metodista Világtanáccsal. A pápa kiemelte a megigazulás tanáról szóló közös nyilatkozat 10. évfordulójának megünneplését és Rowan Williams canterburyi érsek római látogatását, melynek során megbeszélést tartottak az anglikán közösség sajátságos helyzetéről is. A két egyház közös elkötelezettsége, hogy a kapcsolatok és a párbeszéd tovább haladjon, pozitív jele annak, hogy továbbra is fontosnak tartják az egység keresését.

Európa

Danneels bíboros utóda – XVI. Benedek pápa január 18-án elfogadta Godfried Danneels belga bíboros, brüsszeli érsek lemondását. A tisztségéről az Egyházi Törvénykönyv 401. kánonjának első paragrafusa értelmében lemondó főpap utóda André-Mutien Léonard namuri püspök lett. Az új mechelen-brüsszeli érsek megváltoztatja nevét: ezentúl André-Joseph Léonardnak hívják majd. Ezzel a gesztussal Belgium védőszentje, Szent József előtt kívánja kifejezni tiszteletét. Léonard érsek a keresztségben az André nevet kapta. Eddigi második nevét (Mutien) 1991-ben vette fel, amikor a namuri egyházmegye élére került. Ezzel az egyházmegyéből származó szerzetes, Mutien-Marie Wiaux (1841-1917) emléke előtt akart tisztelegni, akit 1989-ben avatott szentté II. János Pál pápa.

Róma – Vatikán

Elkészült a pápa Jézus-könyvének második kötete – A Szentatya befejezte Jézus-könyve második kötetének kéziratát. – Ezt Jacob Neusner New York-i rabbi professzornak mondta el, amikor január 18-án magánkihallgatáson fogadta a rabbit és feleségét. A tréfásan a „pápa kedvenc rabbijaként” is emlegetett zsidó történész és teológiaprofesszor elkötelezett híve a keresztény-zsidó párbeszédnek. Ezt bizonyítja az Egy rabbi beszélget Jézussal című kötete, amelyben Neusner, a XX. századi rabbi gondolatban elvegyül a hegyi beszédet hallgató emberek között, és párbeszédet kezd Jézussal. Művére sokszor hivatkozik nagy elismeréssel XVI. Benedek A názáreti Jézus című könyvében. A pápa New Yorkban, a zsinagógában tett látogatása alkalmával már találkozott a rabbi professzorral.