Az istentiszteleti kongregáció prefektusának üzenete

A szív csendes cselekedete címmel tette közzé írását Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció felelős vezetője a L’ Osservatore Romano június 12-i számában. (A szöveg teljes terjedelmében olvasható lesz a Praeconia őszi számában.) A szinte levél formájában megfogalmazott írás egy költői kérdéssel kezdődik: „Vajon ötven évvel VI. Pál pápa kihirdetése után olvassa-e … Olvass tovább

Az összetartozás kötelékei

Imafüzet a hét ferences szerzetes boldoggá avatásáért

 

Ingyenes ferences kiadvány jelent meg a napokban Kálmán Peregrin OFM gondozásában a boldoggá avatás előtt álló hét ferences szerzetesről.
A boldoggá avatási folyamat visszatérő kérdése: mennyire eleven, mennyire élő Isten szolgájának nyilvános kultusza, azaz egyéni és közösségi emléke, a hozzá fűződő kegyelet, az imameghallgatásokat kérő ima? A hét ferences vértanú pap: Krizosztom, Kristóf, Zénó, Szaléz, Pelbárt, Rafael és Bernát imakilencede (novénája) „a hit és az összetartozás kötelékeit szövi a ma élő ferencesek és azon templomi közösségek hívei között, ahol a kommunizmus miatt megszakadt a rendi élt folytonossága…” – fogalmaz ajánlásában Dobszay M. Benedek ferences tartományfőnök.

KELET– a fiatalokért

A Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek Találkozóját február 6–8. között rendezik meg Budaörsön. A péntek esti bemutatkozó összejövetel után másnap délelőtt Pál Ferenc tart előadást, amelyet kiscsoportos megbeszélések követnek. Délután több fakultatív program várja az egyetemistákat, 19 órától pedig farsangi bál. A találkozót vasárnap 10.30 órakor ünnepélyes szentmise zárja a templomban. Az esemény honlapja: www.kelet.egylelk.com. A rendezvényre kétszáz résztvevő érkezik.

Az imaórák liturgiája I. új magyar kiadás

Könyvespolcra

 

Mégiscsak lehet Magyarországon Breviáriumot nyomtatni (ahogy Bibliát is)! 2014 utolsó napjaiban megjelent a római rítusú hivatalos imakönyv, a Szent Zsolozsma javított, újraszedett változatának első kötete. Sok évtizeden át ideiglenes zsolozsmás könyv(ek )ből kellett végezni a liturgiát. Gyötrelem volt, hiányos volt, nem is nyújtotta az imádság maradéktalan élményét. Azután a II. vatikáni zsinatot követően a Boldog VI. Pál pápa jóváhagyásával 1971-ben közzétett négykötetes latin nyelvű zsolozsmának 1991–92-ben napvilágot látott a teljes magyar nyelvű változata.

Odaadta az életét

In memoriam Orbán László

 

Immár öt éve annak, hogy egy fiatal erdélyi pap, Orbán László (1969–2008) kolozsvári egyetemi lelkész odaadta az életét egy diákja megmentéséért a Duna-deltában. Ahol a Szent György-ág a Feketetengerbe ömlik, ott fürödtek, küszködve a magas hullámokkal, amelyek észrevétlenül egyre beljebb sodorták őket. A fuldokló egyetemista fiút, Gyulát próbálta a víz felszínén tartani, aki így több levegőhöz jutott, és akit a mentésére érkező még eszméleténél talált, így megmenekült. László azonban elveszítette az eszméletét, és megfulladt. Az életét áldozta egy emberért, aki ma is él, és hálás volt lelkipásztorának. Laci atya emléke azóta is igen eleven. A kolozsvári Házsongárdi temetőben sírján mindig friss virág és égő gyertya jelzi, mennyire szeretik. In memoriam Laci címmel minden születésnapján (május 11-én) emlékező koncertet tartanak a tiszteletére. Megjelent egy DVD is az eddigi rendezvényekről, az életéről, a róla készült fényképekből, fennmaradt beszédeiből. Kétségtelen: kultusza van, élete, papi szolgálata nem ment feledésbe. Létrejött egy imakör is, amely a nevét hordozza. Gyermekkora, kispapsága, pappá szentelése, újmiséje, a kirándulások, amelyeken fiatalokkal járta a természetet, szentmiséi, prédikációi újra leperegnek a szemünk előtt. Felidézzük magas, sovány, utolsó két évében szemüveges alakját, szikárságát, egyszerűségét, áttetsző, Jézusra utaló, egészen rá emlékeztető vonásait.

Az egyház „belülnézetből”

Könyvespolcra

Gégény István új könyveiről

A budapesti Római Katolikus Egyetemi Lelkészség korábbi tagja, az imperfectum együttes egyik alapítója két új kötettel jelentkezik. A Vízenjárás a sivatagban című gyűjtemény negyven írást tartalmaz a szerző elmúlt tíz évben született publicisztikái közül. A főként az Új Ember hetilap hasábjain, konkrét eseményekhez kapcsolódó cikkekben arra keresi a választ, hogy hogyan valósítható meg napjainkban Krisztus követése. A válogatás által sajátos kép rajzolódik ki arról, miként fest a harmadik évezred kezdetén az egyház „belülnézetből”.

Ki volt Anna Schäffer?

Egy bajor nő szentté avatása elé

A kicsik és a jelentéktelenek mutatják a hit útját. Október 21-én a Vatikánban XVI. Benedek pápa a szentek sorába iktat többek között egy bajor származású világi hívőt, Anna Schäffert, aki mélységes krisztusi szeretetről tett tanúságot. Hosszú éveken át ágyhoz kötött betegként folytatta misszionáriusi tevékenységét. 1925- ben hunyt el, és 1999-ben avatta boldoggá II. János Pál pápa.

A bajor nép vallásosságában már jóval XVI. Benedek pápa megválasztása előtt a középpontba került egy balesetet szenvedett, megbénult, élete értelmét Jézusban megtalált lány, akinek képét egymás között terjesztették az emberek, s a bajban lévők a közbenjárását kérték. Jól ismertem egy idős asszonyt, egy kis község polgármesterének feleségét, aki már a nyolcvanas években úgy beszélt róla, mint a jövő nagy szentjéről, holott akkoriban még híre sem volt annak, hogy boldoggá avatják.

Mindig eminens volt

Egy régi barát a pápáról – A bajorországi Traunstein városka plébániatemplomában 1951-ben hármas primícia volt. Georg és Joseph Ratzingeré valamint Rupert Bergeré, aki ma is nyugdíjas professzorként ott él a főtértől nem messze lévő kis házában.