„Freskóterápia”

Elítéltek segítették a börtönkápolna helyreállítását

Lencsés Zsolt festőművész, Budai István börtönparancsnok és Kronauer Éva kulturális menedzser fejében fogalmazódott meg az elítélteknek tartandó „freskóterápia” ötlete, amely a balassagyarmati műemlék börtönkápolna helyreállításánál már valósággá vált. A „freskóterápia”, azóta szakképesítést nyújtó tanfolyam, és az elítéltek önkéntesen vesznek részt benne. Önismeretük, problémamegoldó készségük fejlődik általa, ez a civil életbe való majdani visszailleszkedés elősegítője lehet.

(A balassagyarmati börtönkápolna helyreállításáról – „Egymásért” rovatunkban.

Szellemi nagyság és elkötelezett hit

Száz éve született Ervin Gábor

Élete harminckettedik évében, 1944 decemberében, édesanyjával és két bátyjával együtt Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés pap és hittanár a nyilas terror áldozata lett. Ervin Pál ügyvéd negyvenéves, Ervin László szövőgyár-tulajdonos pedig harminckilenc esztendős volt, amikor a barbár korszak véget vetett életüknek.

A megbékélés ikonjai

Történelmi tény: Magyarország a kereszténység felvétele után még évszázadokig nem döntött arról, hogy a keleti vagy a nyugati kereszténységhez csatlakozik-e. Az 1054-es szakadás óta beszélünk római katolikus és keleti vagy ortodox egyházról, azzal együtt, hogy teológiai, szentségi szempontból igen szoros a kapcsolatuk. Keleten önálló, úgynevezett autokefál egyházak működnek, élükön a pátriárkával.

Franciaország

Hatszáz éve született Jeanne d’Arc

Franciaország nemzeti szentjét ünnepli. Január 6-án Nicolas Sarkozy köztársasági elnök részvételével a szent szülőhelyén, Domremy-la-Pucelleben bemutatott szentmisével kezdődött a jubileumi év. Május 13-án lesz ennek csúcspontja, André Vingt-Trois bíboros szentmiséjével, ugyancsak a szülőfalu közelében.