A „legnagyobb áldozat” és az emlékiratok (2. rész)

A megoldás lehetséges módozatai közül élen járt Josef Szlipyj lvovi görögkatolikus nagyérsek esete, aki tizennyolc évi börtön után 1963-ban szovjet diplomáciai útlevéllel, a Szovjetunióba való visszatérés jogával utazhatott Rómába, és ez az élete végéig szóló szilencium dacára is jelezte a jócskán megváltozott nemzetközi világpolitikai légkört.

Ima a szív tisztaságáért

Teret és időt ölelt át az imádság szeptember 21-én Budapest, valamint tizenkét honi és három határon túli város között, amikor a zsúfolásig megtelt katolikus templomokban fiatal és idősebb hívek a tiszta szerelemért, a szív tisztaságáért fohászkodtak, és házaspárok tanúságtételét hallgatták.

Az első értékelések

XVI. Benedek pápa látogatását szülőhazájában nagy érdeklődés, de bizonyos csoportok részéről ellenszenv előzte meg. A baloldali képviselők azt is ellenezték, hogy a pápa felszólaljon a Bundestagban, a szövetségi gyűlésnek nevezett parlamentben, mert felfogásuk szerint ez sérti az egyház és állam szétválasztásának elvét.

Megújultak a bujáki templom műkincsei

Az elmúlt hónapban Nepomuki Szent János hatalmas olajfestményének visszahelyezésével a bujáki egyházközség hároméves út végére érkezett, amelynek során a templom barokk kori műkincsei megújultak, és visszakerültek méltó helyükre – az Isten házába. Három év alatt három szobor és hat festmény nyerte vissza eredeti szépségét.

Egy hajóban

A Reménység Fesztivál sajtótájékoztatójáról

Az összes magyar keresztény egyház képviselői egy hajón – a kép bibliai asszociációkat kelt. A szeptember 20-ai esemény, amely egy fedélzetre hozta össze őket, túlzás nélkül korszakos a magyar keresztény egységtörekvések szempontjából.

A korszerű katolikus iskolákért

Győri egyházmegyei fejlesztések

Jóllehet három évvel ezelőtt pályáztak, csak az elmúlt egy hónap alatt valósult meg a Győri egyházmegyében az az informatikai infrastruktúra-fejlesztés, amelynek eredményeként – többek között – kétszáztíz számítógéppel és nyolcvankilenc tantermi csomaggal, interaktív táblával gyarapodott a püspökség fenntartásában működő hét közoktatási intézménye.