Ti, világiak is felelősek vagytok a hit előmozdításáért

A Szentatya november 13-án ismét az Apostolok cselekedeteiről tartotta szerdai katekézisét, ezúttal Aquila és Pris­cilla életpéldáját állította a hívők elé, ez a házaspár ugyanis vendégszeretetet gyakorolt, és önzetlenül részt vett az evangélium továbbadásában. Ferenc pápa magyarra fordított beszédét teljes terjedelmében közreadjuk.

Közösséget építeni Isten népe körében

A Brenner János Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet másodéves papnövendékei november 23-án szentmise keretében ünnepélyesen magukra öltötték a reverendát a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A szentmisén lektoravatásra és admisszióra – a papszentelésre való jelöltség megadására – is sor került.

„Miért csupán az ingem kell, ölts magadra engem fel!”

Krisztus Király ünnepén, november 24-én az esztergomi szeminárium másodéves papnövendékei először öltötték magukra a reverendát az esztergomi bazilikában, ahol koncelebrált szentmisét mutatott be Kovács Zoltán atya, az Érseki Papnevelő Intézet rektora. Az alábbiakban a főcelebráns homíliájának részleteit, illetve Schmotzer Kristóf papnövendék személyes hangvételű beszámolóját közöljük.