Közösséget építeni Isten népe körében

Fotó: Ács Tamás

 

A szentmise főcelebránsa Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt. A szertartáson Pápai Lajos nyugalmazott győri püspök, Császár István szombathelyi és Németh László győri általános püspöki helynök koncelebrált.
„Kilenc kispap testvérünk lektoravatásban részesült a szentmise kezdetén, hogy mostantól kezdve még elkötelezettebben, hivatásszerűen végezzék az evangélium, a kinyilatkoztatás hirdetését – mondta szentbeszédében Veres András megyéspüspök. – Legyenek segítségére a papságnak, akiknek elsődleges feladatuk, hogy hirdessék az örömhírt. Ezt a szolgálatot mindenki csak akkor tudja jól és eredményesen végezni, ha gyakran elmélkedik a Szentírás igaz­ságairól. Isten üzenetét nem tudjuk közvetíteni a felolvasott szavak által, ha tevékenységünk nem elmélyült, alapos szövegértésből fakad. »Ez a könyv a Mózes bokra: / Isten szíve dobog benne« – fogalmaz Gárdonyi Géza a Szentírással kapcsolatban. Kötelességünk, hogy méltón készüljünk Isten igéjének olvasására.”
A főpásztor ezután a beöltözésre készülőket szólította meg: „A reverenda nem csupán egyenruha, hanem szent ruha is. Megkülönböztető jel az Egyház közösségében. Ez a ruha azért szent, mert az Istenhez fűződő szorosabb kapcsolatot fejez ki, arra utal. Isten, aki meghívott benneteket, azt várja tőletek, hogy napról napra egyre méltóbbá váljatok ennek a ruhának a viselésére.”
Veres András püspök e szavakkal fordult az admisszióra készülő papnövendékhez: „Az egész Egyház közössége örül, és hálát adunk Istennek azért, hogy ilyen elhatározás a mai fiatalok szívében is megszületik. Ehhez a döntéshez szilárd hit, hitből fakadó tanúságtevő élet és a teljes odaadottságra való készség szükséges. Intellektuális és lelki értelemben egyaránt nagy felkészülést igényel. Hiszen a jelölt Isten embereként akar szolgálni a világban, az Egyházban. Ehhez elengedhetetlen, hogy az illető alkalmas legyen a közösségi és az önálló munkára, arra, hogy Isten népe körében közösséget tudjon építeni. Ez szeretet és alázat nélkül elképzelhetetlen.
Arra kérem a kispapokat, hogy mindenki a kapott ajándékainak mértéke szerint, teljes odaadással készüljön a papi szolgálatra, és készséges lélekkel igyekezzenek segíteni és támogatni egymást ebben. Isten népe imádkozik értetek, segít benneteket, de nektek magatoknak kell az Úr ajándékait úgy felhasználnotok, hogy a meghíváshoz méltó papokká válhassatok. Isten segítsen ebben benneteket!” – zárta prédikációját a megyéspüspök.
A Győri Egyházmegyéből Ézsöl Krisztián, Horváth Csaba, Licz Csaba Zsolt és Patocskai Gergely, a Kaposvári Egyházmegyéből Pohnert Dávid, a Szombathelyi Egyházmegyéből pedig Járfás Ádám és Rákos József vehette fel első alkalommal a megáldott reverendát a krisztusi papságra való törekvés jeleként.
A harmad- és negyedéves szeminaristákat – Bejczi Bence Pétert, Bodorkós Áront, Kirchknopf Gergelyt, Szántó Adriánt, Tillinger Zoltán Istvánt és Vigh Balázs Zsoltot (Szombathelyi Egyházmegye), valamint Gulyás Vilmost, Hencz Mártont és Palatinus Kristófot (Győri Egyházmegye) – Veres András püspök lektorrá avatta.
Az ötödéves Simon Dávid (Győri Egyházmegye) admisszióban részesült, ezáltal jelöltté vált a diakónussá és az áldozópappá szentelésre. A jelöltség vállalásával kinyilvánította, hogy az egyházi rendben Isten és népe szolgálatára akarja elkötelezni magát.
A kispapokkal családtagjaik és barátaik mellett együtt ünnepeltek elöljáróik, tanáraik, valamint a Győri és a Szombathelyi Egyházmegye papsága.

Forrás: Győri Egyházmegye

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .