Egymáshoz közelebb

Emlékeznek még, milyen volt az az időszak, amikor sem telefon, sem számítógép, sem internet nem működött? A gyerekek elkerültek egy távoli városba egyetemre, főiskolára vagy dolgozni, s csak néhanap küldtek egy-egy levelező- vagy képeslapot, hogy jól érzik magukat, semmi bajuk, de a zsebpénz mértéke lehetne nagyobb is… Az idősebb nemzedék ma is inkább levélben vagy telefonon tartja a kapcsolatot az ifjabbakkal, holott rendelkezésükre állna a skype, a Facebook vagy más közösségi csatorna. Nagyszüleink, szüleink ódzkodnak a számítógéptől, de azért sok nagymama és nagypapa kézbe vette már az egeret a Kattints rá, nagyi! program keretében, s elsajátította, hogyan is kell kezelni a számítógépet.

A tordasi Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom

Fedezzük fel!

 

A legkorábbi, igazán tavaszi ünnep Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. A szép magyar elnevezés onnan ered, hogy ez idő tájt végzik a gazdák a fák oltását. Jézus fogantatására emlékezünk március 25-én. „Az angyali üdvözlet az emberiség történelmének legnagyobb pillanata” – írja Hankovszky Béla kiemelt tábori lelkész a tordasi egyházközség honlapján. „Ekkor nemcsak az Isten és ember megroppant közössége áll helyre, hanem Isten azzá lesz, ami soha nem volt, és az ember azzá lesz, akivé soha nem lehetne: az Isten emberré lesz, az ember pedig Istenné. Minden, ami a Megtestesülés után történik, már ennek erejében, ennek következtében történhet meg. Isten odaadta magát nekünk, és hatalmában állt, hogy ne vonja vissza a döntését. Hűséges volt hozzánk a Megtestesülésben a halálig, mégpedig a kereszthalálig.”

Budapesti busztörténelem

Néhány évvel ezelőtt jelent meg a Jószöveg Műhely kiadásában a Buszos könyv, amelyben egy vérbeli sofőr fényképgyűjteményének legjobb darabjait is megtekinthetjük. Széki Dezső az elmúlt több mint ötven esztendőben szenvedélyesen rögzítette a munkájával kapcsolatos eseményeket, lefotózta a kollégákat, az utasokat.

Közösségi térről álmodnak

Farsangi mulatság Ráckeresztúron

 

A Ráckeresztúri Római Katolikus Egyházközség idén is megrendezte hagyományos jótékonysági farsangi délutánját. Mint minden alkalommal, a cél most is nemes: a templomkertben, a plébánia épülete körül szeretnének közösségi teret kialakítani. Pátkai István, az egyházközség világi elnöke köszöntötte a részt vevőket, majd Hankovszky Béla Jácint atya hívta fel a figyelmet az egyházközség eddig elért eredményeire. Adományokból és nyertes pályázatok segítségével az elmúlt években sikerült megvalósítani a plébánia tetőfelújítását, a víz-, villany- és csatornaszerelést, közösségi helyiségek kialakítását, szigetelését és burkolását, a nyílászárók cseréjét.

Kedv, remény, Lilla

Csokonai Vitéz Mihály a magyar költészettörténet egyik szomorú sorsú poétája. Rövidre szabott élete azonban rendkívül fordulatos és kalandos. A mai olvasó ugyan már kevésbé érti, élvezi e költemények nyelvezetét, mégis érdemes néha elővenni a kötetet, s belemerülni a sajátos vers világba. Ajánlom például a Lilla-verseket, amiket a költő múzsájához, Vajda Juliannához írt.

„Ha imádkozol, már helyesen cselekszel”

Könyvespolcra

 

Philip Yancey legújabb könyvében az imádság témakörét járja körül nagyon alaposan és körültekintően. Megvizsgálja, miért kell imádkoznunk, min változtat, segítheti-e a testi gyógyulást az ima. A csend hangjairól éppúgy szól, mint arról, hogy vajon változtathatunk-e Isten szándékain. Az ima nyelvét és nyelvtanát külön fejezetben tárgyalja. Idézi például a skót írót, George MacDonaldet: „Aki nem fárad el az imádkozásban, előbb-utóbb felismeri, hogy Istennel beszélgetni több, mint választ kapni kéréseinkre. Ez az imádság fő célja.” S valóban.

Különleges egri hagyomány

Százráncú köpeny, szalagos bot. E kellékekről ismerni meg az egri fertálymestereket. Különös foglalkozás az övék. Azazhogy nem is foglalkozás, inkább feladat. Olyan tisztség, amelynek viselője csakis köztiszteletben álló férfiú lehet.

Egerben évszázados tradíció a fertálymesterség intézménye. A XVI–XIX. században több településen választottak az emberek maguk közül tizedeseket, utcakapitányokat, a német ajkú vidékeken fertálymestereket. Ők tartották a kapcsolatot a városi hatóság és a lakosság között.

Legyünk a világ világossága

Nagyanyám otthonában mindig volt szentelt gyertya. Egy szép vázában tartotta a tisztaszobában, a szentelt barka mellett. Nem emlékszem rá, hogy közösen meggyújtottuk volna, de biztonságérzetet adott. A régiek még jobban, másként érezték a szentelt gyertya erejét. Volt, aki a sublótban vagy a ládában őrizte, más felöltöztetve, szalaggal átkötve a falra akasztotta. Az világított a halott mellett, erőt adott nagy égzengéskor, természeti csapások idején imádkoztak a lángja mellett. Ezt gyújtották meg a vízkereszti házszentelésnél, és akkor is, ha a beteg családtaghoz a pap a szentséget kivitte.