Krisztus felé a Lourdes-i Miasszonyunk szentélyében

Először jöttem Lourdes-ba. Szeptember első napjaiban, egyikeként a millióknak, akik évente fölkeresik e helyet szerte a világból, immár százhatvan éve. Miért jöttem? Megtapasztalni, átélni a hely szentségét és a közösséget Isten zarándoknépével? Vagy azért, hogy próbáljam megérinteni az Úr ruhájának szegélyét a Szűzanya által? Per Mariam ad Jesum.

A csíksomlyói Boldogasszony vendégségében

„Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38) – Mária e szavaival várták idén Csíksomlyóra a híveket a székelység immár összmagyar nemzeti zarándoklattá vált fogadalmi búcsújára pünkösd szombatján, május 19-én. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Varga Lajos váci segédpüspök volt. A szertartáson ­Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Tamás József csíkszeredai segédpüspök, Orbán Szabolcs OFM tartományfőnök, valamint a jelen lévő papság koncelebrált. A szónok a Fekete Madonnától érkezett Marian Adam Waligóra pálos szerzetes, a częstochowai pálos kolostor házfőnöke volt.