Szent Margit üzenete és példája

Egyházunk január 18-án ünnepli Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját. Évtizedek óta hagyomány, hogy a Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál, ahol szerzetesként élt, és ahol sírja ma is látható, az esztergomi érsekek szentmisét mutatnak be hazánkért. Idén az ünnepélyes szentmisét Erdő Péter bíboros január 15-én, vasárnap, 11 órakor celebrálja. A fontos egyházi és társadalmi eseményre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

„Jézus szemével látni”

Gondolatok a szentév kezdetén – Ferenc pápa a szeplőtelen fogantatás ünnepén rendkívüli szentévet nyitott, amelynek témájául az egyik legjellegzetesebb keresztény erényt, az irgalmat jelölte meg. A Szentírás üzenete és a hagyomány szerint az irgalom a nyomorúságos helyzetben levő ember iránt megnyilvánuló szeretet, amely bűnök elkövetése esetén mindig magában foglalja a megbocsátást is. Ez az üzenet arra indít minket, hogy bűnöktől súlyosan megsebzett világunkban feltegyük a kérdést: Valóban meg tudunk-e bocsátani azoknak, akik ellenünk vagy a közösség java ellen vétkeztek? Hétköznapi tapasztalataink ugyanis gyakran ellentmondanak e kötelességünknek. Nehezen gyógyuló sebeket hordozunk magunkban, amelyeket velünk együtt küzdő emberektől vagy a környezetünkben élő népektől kaptunk.

Szent Margit üzenete

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően Erdő Péter bíboros, az Árpád-házi Szent Margit ünnepét követő vasárnap, január 19-én délelőtt 11 órakor ünnepi szentmisét mutat be Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál. Az eseményre mindenkit nagy szeretettel hívnak és várnak.

 

A szentek mindig időszerűek, mert bár különböző korokban éltek, örök igazságokat tártak fel számunkra. Istenhez vezetnek minket, és arcvonásaikon az ő szeretete ragyog fel előttünk. Ennek a szeretetnek a közvetítője volt Szent Margit is.

A papi egység jelentősége

Könyvespolcra

 

A Papi Egység (Unio Cleri) papi közösség december 11-én közgyűlést tartott az Országos Lelkipásztori Intézetben. A találkozón először Székely János segédpüspök, országos elnök ismertette Ferenc pápa Evangelii gaudium kezdetű apostoli buzdítását. Ezt követően a résztvevők az Új Ember Kiadónál nemrégiben megjelent Papi Lelkiség időszerűségéről beszéltek, és átgondolták legfontosabb feladataikat. Ezek közé tartozik újabb papi közösségek létrehozása, a régiek erősítése és lelkigyakorlatok szervezése.

A papi lelkiségről

„Az öröm olaja illatának továbbadása

 

A hit éve jó lehetőséget jelentett a papság számára, hogy megerősödjön hivatásában, és újragondolja küldetését. Erre szüksége is volt, hiszen az utóbbi időben (különösen a papság évében) sok támadás érte. Mint egy láthatatlan karmester intésére hirtelen és egyszerre elevenedtek meg a múlt jogtalan támadásai, rágalmai, és újra fájni kezdtek a nemritkán igaztalanul felnagyított, de sajnos valóban elkövetett bűnök sebei. Az evangélium tanítása időszerűvé vált: A papság valóban „jel” a világ számára. Isten szeretetének a jele, amelyre az emberek a lelkük mélyén vágynak, s nehezen fogadják el, ha csalódniuk kell. Ugyanakkor azzal is szembe kell nézniük, hogy a gonosz sohasem fog megbékélni azzal, hogy hatalmát az Úr szeretete által lefoglalt személyek veszélyeztetik.