Hulló vércseppjeik ma is az Egyház vetését jelentik

Ha a vértanúság lelkületének forrásait keressük, Jézusnak az utolsó vacsorán mondott szavaiból kell kiindulnunk. Miután megalapította az Eucharisztiát és megmosta tanítványai lábát, újra összefoglalta a szeretetről szóló tanítását. „Ez az én parancsom: szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket.” Majd hozzáfűzi: „Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért” (Jn 15,12–13).

Az egyházmegyés lelkiség és jellemzői

Sorozatunk előző részében Jézus hegyi beszédének tanításából kiindulva a katolikus keresztény lelkiség legfontosabb jellemzőit mutattuk be. Láttuk, hogy Isten szeretetének felismerése, s abból fakadóan a boldogság vágya, egymás terheinek viselése, továbbá az Eucharisztia mélységes titkának felfedezése és az annak kimeríthetetlen gazdagságából való részesedés minden katolikus hívő lelkiségének jellemző vonásai. A hívő ember azonban e lelki jellemzőket „itt és most”, vagyis a Föld egy adott helyén és egy adott történelmi helyzetben ismeri és éli meg. Ilyen értelemben beszélhetünk sajátos egyházmegyés lelkiségről is. Ebben az írásban e lelkiség jellemzőit keressük.

Szent Margit, a béke közvetítője

Árpád-házi Szent Margit égi születésnapját január 18-án ünnepeljük. Hagyománnyá vált, hogy a Margit-szigeti domonkos kolostor romjainál, ahol IV. Béla királyunk lánya szerzetesként élt, és ahol sírjának helye ma is látható, az esztergomi érsek szentmiseáldozatot mutat be hazánkért. Az ünnepélyes szentmisét idén január 21-én, vasárnap 11 órakor celebrálja Erdő Péter bíboros úr. Erre a fontos egyházi és társadalmi eseményre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

A katolikus keresztény lelkiség jellemzői

A keresztény lelkiség Jézus Krisztus követésének tapasztalatából fakad, amelyet átjár a kegyelem ereje. A Jézus által mutatott példa és a kegyelem gazdagsága miatt nem könnyű a különböző közösségekben és a különböző korokban sajátos módon jelentkező és megélt keresztény lelkiség jellemzőit röviden összefoglalni. A kétezer év szentjeinek vallomásai és a hétköznapi keresztény élet kegyelmi megtapasztalásai is … Olvass tovább A katolikus keresztény lelkiség jellemzői