„Nem fogom bírni idegekkel… és lelkiismerettel”

Pillanatképek az egyházüldözés idejéből – Czapik Gyula egri érsek (1887-1956), aki Grősz József (1987-1961) kalocsai érsek 1951.május 18-ai letartóztatása után a püspöki kar elnöke lett, az 1955. december 14-ei értekezlet előtt egy nappal szokás szerint néhány püspöktársával előkészítő megbeszélést tartott. A politikai rendőrség ügynökeitől „államvédelmi jelentés” formájában erről is értesült.

Francia emlékek

Senlis olyan francia város, melyen átvonult a történelem. Néhány évszázadig a falai között lakott, végül odébbállt. Hátramaradt a fűvel benőtt küzdőtér, a vadszőlő ostromolta római-gall falak hézagos gyűrűje, egy királyi kastély romhalmaza, a Szent Viktor-apátság, melyet túlontúl divatos nevelőintézetté alakítottak át, illetve a székesegyház: Ile de-France egyik legrégibb gótikus katedrálisa.

Gyermekség és bűnbánat

A vonaton a minap két férfi beszélgetéséből fülembe jutott egyikük néhány mondata. – Nem vagyok különösebben templomba járó, de időnként betérve látom, többen ácsorognak a kivilágított “házikó” előtt. Nem tudom, őszintén akarnak-e vallomást tenni, vagy csak parancsra, rábeszélésre… Én nem vagyok gyónós fajta…

Keresztút

A keresztút eredetileg az a körülbelül fél kilométeres útvonal Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig. Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt útja. Hagyományként ismert, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia szenvedésének helyeit annak mennybemenetele után.

Születésnapi számvetés

Kilencvenhét éves Takáts Gyula, a költők doyenje – Születésnapján, február 4-én Kaposváron, a Városháza dísztermében köszöntötték Takáts Gyula József Attila-, Baumgarten- és Kossuth-díjas írót, költőt, műfordítót. Pomogáts Béla, Czigány György, Kósa Csaba idézte az elmúlt évtizedek gazdag termését – hiszen könyvek tucatjai alkotják a nagy életművet.

Mozart Muti módra

Barátságos, de barrikádot emel lelke bejáratánál. Olvass kifejező kézmozdulataiból, hallgasd interpretációját, többet ér az bármilyen elméleti magyarázatnál! Ért németül, de szerény válaszát szívesebben mondja anyanyelvén. Zárkózottsága jele? Riccardo Muti a zenészek szerint fantasztikusan vezet. Észrevétlenül plántálja a művészekbe elképzelését, de barátságtalanságig is kemény tud lenni a cél elérése érdekében. Az énekes biztonságban érzi magát, ha ő áll a karmesteri pulpituson…