Köszönet és elköszönés

Öltsétek magatokra az új embert – olvassuk Szent Pálnak az efezusiakhoz írt levelében. A hatvanöt éve alapított, közkedvelt katolikus hetilap, az Új Ember mottója még közelebb került hozzám az elmúlt években, miután 2002 januárjában, az akkori Püspöki Konferencia kinevezett az intézmény élére.

Búcsúhetek Rákoscsabán

Kétszázhetven éves a Nepomuki Szent János-templom – Mária és a pünkösd hónapjában hosszan ünnepelt a rákoscsabai Nepomuki Szent János-templom közössége. A terület egykori kegyura, báró Laffert Ferdinánd Antal kezdeményezésére és támogatásával, kétszázhetven évvel ezelőtt kezdték el építeni az ótelepi templomot, amelyet Althann Mihály váci püspök szentelt fel 1741-ben. Az 1762-ben kibővített épületet Esterházy Károly áldotta meg és emelte plébániává, filiájává téve Rákosmente településeit és Pécelt is.

Náci perek katolikus papok ellen

A katolikus egyház lejáratására a nácik előszeretettel használták fel a pedofília vádját. A lakosság körében ezzel igyekeztek gyöngíteni az intézmény hitelét. Joseph Goebbels széles médiakampányt épített fel erre a témára. Naplójegyzeteinek alábbi részletei pontosan beszámolnak a kivitelezés lépéseiről.

Az újrakezdés sikere a magyarok érdeme

Beszélgetés Juliusz Janusz apostoli nunciussal – Hármas évforduló jelzi idén hazánk és a Szentszék viszonyát. Nyáron lesz kilencven esztendeje a diplomáciai kapcsolatok felvételének. Hatvanöt évvel ezelőtt súlyos fordulat állt be a két fél viszonyában.

A tevékeny szeretet szolgálatában

A gyémántmisés Frank Miklós visszatekintése – Pappá szentelésének hatvanadik évfordulóját ünnepli Frank Miklós atya. Az évforduló alkalmából papi hivatásának alakulásáról, a karitásszal való negyvenöt éves kapcsolatáról, élete fontos állomásairól vall.

Testvérek: az Úrban – és a gyermekek kezében

Ötéves az Új Ember gyermekújságja – Tornyosmosolyi különleges hely. Nem azért, mert közel van hozzá Pocokfalva, hanem mert olyan kisváros, ahol még a lakótelepiek is barátkoznak, és segítik egymást. Emellett a templomban és a plébánián is sokan otthon érzik magukat közülük.

Ajándékként kéthetente

Ötödik születésnapját „ünnepli” a Mértékadó – „Ha az ember nyugati országokban jár, mindenhol találkozik olyan műsorrovattal, amely katolikus szempontból értékeli a héten sorra kerülő legjobb alkotásokat. Ezt a hiányt pótolja most ez az újság…

Álláspont: Nem a szentelés következménye…

A papság Jézus Szíve szeretetének ajándéka. – Vianney Szent Jánosnak ez a mondása az idei papság évének mottója. XVI. Benedek pápa pedig így fogalmazott: „Nélkülözhetetlen küldetést kaptunk az egyház és a világ szolgálatára, amely megkívánja, hogy teljes mértékben hűségesek legyünk Krisztushoz. Istennek sok szent papra van szüksége, hogy szolgálatuk által a megkereszteltek komolyan vegyék az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat.”