Köszönet és elköszönés

Öltsétek magatokra az új embert – olvassuk Szent Pálnak az efezusiakhoz írt levelében. A hatvanöt éve alapított, közkedvelt katolikus hetilap, az Új Ember mottója még közelebb került hozzám az elmúlt években, miután 2002 januárjában, az akkori Püspöki Konferencia kinevezett az intézmény élére.

Búcsúhetek Rákoscsabán

Kétszázhetven éves a Nepomuki Szent János-templom – Mária és a pünkösd hónapjában hosszan ünnepelt a rákoscsabai Nepomuki Szent János-templom közössége. A terület egykori kegyura, báró Laffert Ferdinánd Antal kezdeményezésére és támogatásával, kétszázhetven évvel ezelőtt kezdték el építeni az ótelepi templomot, amelyet Althann Mihály váci püspök szentelt fel 1741-ben. Az 1762-ben kibővített épületet Esterházy Károly áldotta meg és emelte plébániává, filiájává téve Rákosmente településeit és Pécelt is.

Náci perek katolikus papok ellen

A katolikus egyház lejáratására a nácik előszeretettel használták fel a pedofília vádját. A lakosság körében ezzel igyekeztek gyöngíteni az intézmény hitelét. Joseph Goebbels széles médiakampányt épített fel erre a témára. Naplójegyzeteinek alábbi részletei pontosan beszámolnak a kivitelezés lépéseiről.

Álláspont: Nem a szentelés következménye…

A papság Jézus Szíve szeretetének ajándéka. – Vianney Szent Jánosnak ez a mondása az idei papság évének mottója. XVI. Benedek pápa pedig így fogalmazott: „Nélkülözhetetlen küldetést kaptunk az egyház és a világ szolgálatára, amely megkívánja, hogy teljes mértékben hűségesek legyünk Krisztushoz. Istennek sok szent papra van szüksége, hogy szolgálatuk által a megkereszteltek komolyan vegyék az életszentségre és az apostolkodásra szóló hivatásukat.”