Isten éltesse Konkoly István püspököt

Nyolcvanadik születésnapját ünnepli március 5-én Konkoly István nyugalmazott szombathelyi megyés püspök. Ez alkalomból körlevelet adott ki az egyházmegye jelenlegi főpásztora. Veres András megyés püspök hálát ad elődjéért, aki – mint fogalmaz – „sohasem vonakodott életét önfeláldozó módon Isten ügyének, az egyház szolgálatába állítani, és ma is derűs lélekkel, másokat is erősítő hittel és reménnyel jár közöttünk. Isten tartsa meg őt még számos éven át jó egészségben, lelki és szellemi frissességben.”

Minden kormánynak egyaránt fontos

Diplomáciai kapcsolatban a Szentszékkel – Húsz esztendeje, 1990. február 9-én történelmi egyezményt írt alá a Szentszék és a Magyar Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról Agostino Casaroli bíboros államtitkár és Németh Miklós, akkori magyar miniszterelnök. Ezzel egy fájdalmas korszak ért véget, amely 1945 tavaszán, a megszálló szovjet hatalom ösztönzésére kezdődött, amikor a magyar hatóságok kiutasították az országból Angelo Rotta apostoli nunciust, aki nagy érdemeket szerzett többek között az üldözött zsidóság megmentésében.

Húsz éve történt: Lényeges különbség

Törvényt hoztak a vallásszabadságról (3.) – A lelkiismereti és vallásszabadságról húsz éve meghozott, 1990. évi IV. törvény kapcsán arról érdeklődtünk, mennyiben sikerült a törvényben megfogalmazott lehetőségekkel élve – a missziós parancsnak megfelelően, az evangélium szellemében – helyreállítani, illetve kiszélesíteni az egyház életét az elmúlt húsz évben.

Könyvespolcra: Regényes életutak az V. században

Tomàš Špidlík bíboros, a római Pápai Keleti Intézet nagy tekintélyű tudós professzora. „A gondolat gazdag útvonalán haladt végig, mindig nagy buzgalommal és mély meggyőződéssel hirdetve, hogy a Kinyilatkoztatás középpontjában a szentháromságos Isten áll” – méltatta őt tavaly, kilencvenedik születésnapja alkalmából XVI. Benedek pápa.

Milyennek látjuk őket?

Teszt a papság évére – Szeretjük és értékeljük-e papjainkat? – erre a kérdésre kereste a választ José Ignacio Munilla spanyol püspök. Hívei számára tesztet állított össze, amelyet a közelmúltban a Zenit című nemzetközi katolikus hírügynökség is közzétett. Sokak szerint a papság éve csupán klerikális esemény, a szűken értelmezett egyház belső ügye. Ez azonban nem így van – fogalmazott Munilla püspök –, hiszen amikor egy pappal találkozunk, hosszasan elbeszélgetünk vele, vagy akár csak rátekintünk, az Istennel találkozás hiteles vágya is eltölthet bennünket. A papságról alkotott mindennapi képünk a hivatások alakulására is hatással lehet. Hiszen a lelkipásztorok személyét és munkáját megbecsülő, szeretetteljes hozzáállás hivatásokat ébreszthet. Az alábbiakban közöljük a papságról szóló teszt magyar fordítását. Kitöltve mindnyájan képet kaphatunk arról, milyen helyet foglalnak el életünkben a klerikusok.