A Biblia üzenete Amikor az evangéliumokat írták, Jézus apostolai már nagy tiszteletnek örvendtek az ...
A hét szentje Egyházunk legnagyobb szentjeinek egyike: egyháztanító, misztikus, rendalapító, Európa ...
Görögkatolikus lelkiség Isten minél teljesebb megközelítése a görög atyák hagyományos tanítása szer ...
A liturgia alapelemei „Őáltala, ővele és őbenne" – imádkozza a pap minden szentmisén az euchariszti ...
A Biblia üzenete Első látásra talán úgy tűnhet, mintha Jézust irritálná a gazdag ifjú gazdagsága. M ...
A hét szentje „Sokszor hallani elszomorító hangokat, azokét, (...) akik a modern időkben csak hanya ...
Görögkatolikus lelkiség Az imádság célja az Istennel való kapcsolattartás. Mindenki számára világos ...
Szerzetesség és liturgia Az ókeresztény kor általános felfogása szerint az Úr imádsága a mindennapi ...