A liturgia alapelemei Az embernek alapvetően kétféle időélménye, időtapasztalata van: a ciklikus és ...
A Biblia üzenete Jézus eucharisztikus beszéde fordulópont az evangéliumi történések sorában. Itt má ...
A hét szentje Ő az első amerikai szent, aki az Újvilágban született. De Latin-Amerikában nemcsak ez ...
Görögkatolikus lelkiség Megfelelően mély történelmi ismeretek híján és talán kissé felszínesen ítél ...
A liturgia alapelemei Mindennek megvan a maga órája a nap alatt" – olvassuk a Prédikátor könyvében ...
A Biblia üzenete Tovább olvassuk a János-evangélium 6. fejezetét. Az Eucharisztiáról szóló kafarnau ...
A hét szentje A szerzetesség eszményét, amely minden nagy vallásban megtalálható, Európa Szent Bene ...
Görögkatolikus lelkiség Görögkatolikus egyházunkban a mai napig megőriztük azt a IV. századból szár ...