Görögkatolikus lelkiség Is­mer­jük Szent Pál köz­is­mert ta­ní­tá­sát: „Szün­te­le­nül imád­koz­za­ ...
Tör­té­ne­lem­órán úgy ta­nít­ják, hogy az augs­burgi bé­ke­kö­tés­sel 1555-ben le­zá­rult az eu­ró­ ...
A biblia üzenete Kü­lön­le­ges, sok­szor vis­­sza­té­rő kép a Bib­li­á­ban a ka­pu. Egy­szer nyi­to ...
Görögkatolikus lelkiség „Em­ber ter­vez, Is­ten vé­gez" – gyak­ran hall­juk, vagy akár mond­juk is ...
Kis liturgikus etikett 8. Kö­zös­sé­gi ün­nep­lé­se­ink igen ér­zé­keny és szá­mos konf­lik­tus­tól ...
A hét szentje A fő­ran­gú Furius nem­zet­ség­be szü­le­tett 350 kö­rül, ro­ko­nai rég­óta a sze­ná­ ...
Összeegyeztethetetlenül és kibékíthetetlenül más Isten békéje (Fil 4,7) és e világ békéje (Jn 14,27) ...
Kis liturgikus etikett 7. Sok oka lehet annak, hogy valaki nem tud, nem szeret vagy nem mer énekeln ...