Beszélgetés Ozsváriné Ramocsai Imrivel
A versek vittek Szárszóra és hívnak ma is vissza rendületlenül az iskolába, ahol évről évre a megyei ...
Lloyd C. Douglas: „És köntösömre sorsot vetettek”
Az időjárás inkább a kora tavaszt idézte július 9-én: a nap hol sütött, hol ismét elbújt a felhők mö ...
Az ismét Jolsvai Júlia példásan igényes válogatásában és összeállításában megjelent, immáron huszonk ...
Virágh Endre orgonaművész, karnagy, iskolateremtő pedagógus és egyházzenész (1923–1999) húsz évvel e ...
Tíz éve hunyt el Jáki Szaniszló OSB
Zalaegerszeget – teljesen igazságtalanul és méltánytalanul – sokan tekintik kis országunk egyik „sze ...