Budapest Belvárosában mutatkoztak be a magyarországi szerzetesrendek - Mit tud egy átlagember a szer ...
Megkezdődött Zircen a monostori sör főzése - Slapajként – ha úgy tetszik, kezdőként – működtem még a ...
Beszélgetés Adriányi Gábor történésszel - A bonni egyetem emeritus professzora, az MTA Történettudom ...
"A zsinat többek között azért szorgalmazta a püspöki konferenciák létrehozását, hogy egy adott régió ...
Kisasszony ünnepéről – ahogy a néphagyomány nevezi a Boldogságos Szűz Mária születésnapját –szentmi ...
A Nobel-díjas pakisztáni kislány, Malála Júszafzai három éve csaknem az életével fizetett azért, mer ...
Nagyboldogasszony ünnepén az ősi pusztacsatári templomnál - Nagy csönd a csönd... S ebben a csöndben ...
Megrendülten értesültünk Paskai László bíboros úr haláláról. Nehéz években vezette az Esztergomi, ma ...