Erdő Péter bíboros Paskai Lászlóra emlékezik

Megrendülten értesültünk Paskai László bíboros úr haláláról. Nehéz években vezette az Esztergomi, majd az Esztergom–budapesti főegyházmegyét, olyan időszakban, amikor megváltozott az ország és az egyház egész élete. Ez az az időszak, amikor a rendszerváltozással új intézményes lehetőségek nyíltak az egyházak előtt is, amikor hazatért Mindszenty bíboros úr, és újratemették Esztergomban. Ez az időszak, amikor kétszer is pápalátogatásra került sor Magyarországon: először 1991-ben, aztán 1996-ban. Ez az időszak, amikor rengeteg új egyházi intézmény kezdhette meg ismét a munkáját. Olyan idők voltak azok, amelyek mindenkitől állóképességet, nyitottságot, új ötleteket kívántak.

Nagymarosi ifjúsági találkozó

A tiszta életre hív

 

„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent” – ezzel a mottóval rendezik meg az idei tavaszi nagymarosi ifjúsági találkozót május 16-án.
A találkozóra hívó nagymarosi levél a Máté evangéliumának ötödik fejezetéből vett idézetből kiindulva a tisztaság erényére hívja fel a résztvevők figyelmét. 

A Kúria döntése

Nem történt szegregáció Nyíregyházán

 

A Kúria teljes egészében elutasította április 22-én a keresetet, amely annak kimondását kérte, hogy jogellenesen szegregálták a gyerekeket a nyíregyházi Huszár-telep általános iskolájában. Az ítélet jogerős.

A bírói indokolás szerint az ügyben – amelyről az Új Ember előző lapszámában írtunk, s amelyet korábban riportban is bemutattunk – nem volt megállapítható az egyenlő elbánás sérelme, az eljárást kezdeményező civil szervezet pedig sem a görögkatolikus egyház által újranyitott egykori önkormányzati iskola oktatási színvonalát, sem pedagógiai programját nem kifogásolta. Ugyanakkor a szülőknek módjuk nyílt arra, hogy más iskolába járassák gyermeküket, mivel az önkormányzat bérlettámogatást adott a diákoknak, miután megszüntette az iskola buszjáratát.

A vallási tényezők szerepe korunk fegyveres konfliktusaiban

Interkulturális és vallási különbségek a jelenkori konfliktusokban – ezzel a címmel tartottak nemzetközi konferenciát április 23-án, Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és a Konrad-Adenauer-Stiftung szervezésében az NKE Ludovika téri épületében.

A fegyveres konfliktusok ma az egész világ létét fenyegetik, nem állnak meg a határokon – mondta a megnyitón Patyi András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.

Ima a keresztény vértanúkért

Ökumenikus rendezvény Budapesten

 

A belvárosi Szent Mihály-templomban március 27-én este Erdő Péter bíboros vezette az imádságot napjaink vértanúiért. A Szent Egyed közösség által szervezett szertartáson a magyarországi keresztény egyházak képviselői és hívei együtt imádkoztak azokért, akik az elmúlt évben életüket adták az evangéliumért. Szőke Péter, a Szent Egyed közösség vezetője köszöntőjében Andrea Santorót, a Törökországban vértanúhalált halt papot idézte: „Mi, keresztények nem a kard, hanem a kereszt emberei vagyunk. Azaz nem hordhatunk kardot. Viszont hordoznunk kell a keresztet, azok keresztjét, akiket Krisztus nevéért gyűlölnek” – mondta.

Elismerés

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Varga János, a bécsi Collegium Pazmanianum rektora részére a Pázmáneum rektoraként végzett munkája, a Magyar Katolikus Egyház ausztriai képviselete, valamint Mindszenty József hercegprímás emlékének őrzése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozta. A kitüntetést Perényi János, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet adta át Magyarország bécsi nagykövetsége épületében április 8-án. 

Letették a bionikai központ alapkövét

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem együttműködése révén, állami támogatással épül a Bionikai Innovációs Központ (BIK). A március 26-án, Budapesten megrendezett alapkő-letételi ünnepség, amelyet Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek áldása kísért, a tavaly elhunyt Roska Tamás professzorra való emlékezéssel kezdődött. A professzor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karának alapító dékánja volt, és ő álmodta meg a Bionikai Innovációs Központot is.

Keresztút az életért

Krisztus szenvedéstörténetét elevenítették fel március 28-án, a virágvasárnapot megelőző szombat délután Budapesten. A Regnum Christi Apostoli Mozgalom kezdeményezte keresztút imádkozó menetét Erdő Péter bíboros vezette az Andrássy úton. Az egyes állomásokon a megszentelt élet évéhez kapcsolódva a szerzetesközösségek képviselői tartottak elmélkedést Jézus szenvedéséről. A keresztutat Erdő Péter bíboros főpapi áldása zárta, majd a zarándokok szentmisén vettek részt a Hősök terén felállított szabadtéri oltárnál.