Ima a keresztény vértanúkért

„Testvéreim! Úton vagyunk az Úr húsvétja felé. Most emeljük tekintetünket a keresztre, miközben korunk vértanúi kísérnek minket, akik az evangélium jegyében éltek és haltak meg” – ezekkel a szavakkal nyitotta meg az imaórát Erdő Péter bíboros, aki homíliájában az evangéliumot magyarázva az elhalt búzaszemről beszélt, amely bőséges termést hoz. A búzaszem hasonlata az évszázadok során gyakran emlékeztette a keresztényeket a vértanúságnak és a hit terjedésének csodálatos összefüggésére – mondta a bíboros. Arról is szólt, hogy az egyház történetében újra és újra pusztító gyűlölet támad azokkal szemben, akik Krisztushoz tartoznak. És amikor már szinte minden keresztényt kiirtottak egy vidékről, akkor a romok felett váratlanul új, eleven, áldozatkész kereszténység tűnik fel.

Erdő Péter emlékeztetett arra, milyen sok XX. századi keresztény vértanút avattak szentté. Utalt a spanyol polgárháború alatt meggyilkolt papokra, Boldog Ceferino cigány vértanúra, valamint a nácizmus és a kommunizmus idején meggyilkolt keresztények tömegeire. Hozzátette, hogy hazánkat sem kerülte el a pusztító üldözés: Salkaházi Sára, Apor Vilmos, Sándor István, Meszlényi Zoltán vére is hitelesíti a katolikus közösség igaz tanúságtételét.

A bíboros figyelmeztetett a közel-keleti és az afrikai helyzetre, arra, hogy napjainkban a nyilvánosság előtt gyilkolják a keresztényeket, égetik a templomokat és a lakóházakat. Az egyház Ferenc pápától a magyar püspökökön át az Egyházak Világtanácsáig számtalan alkalommal kéri a világ hatalmasainak pártfogását, de egyelőre látszólag hiába, nincs változás.

Krisztussal eljött az Isten országa, itt működik a történelemben, ám még együtt van a búza és a konkoly, még csak várakozunk a végső aratásra. „De a keresztények egyetlen csepp vére, amit isteni mesterük dicsőségére ontanak, képes arra, hogy sok új kereszténynek adjon életet”– hangsúlyozta Erdő Péter. Végül azért fohászkodott, hogy Isten adjon erőt a tanúságtételre és a kitartásra minden üldözött, megalázott keresztény testvérünknek, és szenvedésük Krisztus áldozatához kapcsolódva hit, remény, megbocsátás és megtérés forrása legyen az emberiség számára.


Az imaórán részt vett Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. Könyörgött az Úrhoz, minden élet forrásához a szenvedőkért, akik kitartással, hűséggel tesznek bizonyságot Krisztusról, és mindvégig állhatatosak maradnak a hitben. Kérte, hogy adjon nekik erőt terheik hordozásához. Könyörgött minden hívőért, akik látják és átélik a vértanúk szenvedéseit, hogy legyenek mások életének őrzői.

A hívek együtt imádkoztak azokért, akik az elmúlt évben életüket adták az evangéliumért a Közel-Keleten, Ázsiában és Óceániában, Amerikában, Afrikában és Európában. Felolvasták azoknak a személyeknek és csoportoknak a nevét is, akik napjainkban estek áldozatául a keresztényüldözésnek. Megrendítően hangzott a felsorolás: az Iszlám Állam esztelen mészárlásának ártatlan áldozatai, az iraki és szíriai keresztények százai; a robbantásos merényletekben meghalt pakisztáni keresztények, köztük egy Abish nevű kisfiú, aki a Szent Egyed közösség tagja volt; a szíriai Frans van der Lugt jezsuita, aki mindvégig kitartott az üldözött nép mellett; Mar Gregoriosz aleppói püspök, aki két éve emberrablók fogságában van; a Nigériában és a szomszédos országokban a Boko Haram által elrabolt és megkínzott lelkészek. Gyertyát gyújtottak az áldozatokért, és valamennyi kontinens szenvedéseinek megemlítése után állva fogadták a földrész keresztjét, s imádkoztak azért, hogy a feltámadás fénye ragyogja be azt.

A szenvedő népekért, a hit vértanúiért mondott könyörgést többek között Lackner Pál, a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsának referense, Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkára, Pantelic Lukian budai szerb ortodox püspök, Kalota József, a Konstantinápolyi Patriarchátus érseki vikáriusa, Abuna Youssef Khalil egyiptomi kopt ortodox esperes, Voiszlav Gality szerb ortodox püspöki helynök, Gánicz László görögkatolikus segédparókus, Mészáros Kornél, a Magyarországi Baptista Egyház főtitkára, Csernák István, a Magyarországi Metodista Egyház szuperintendense, Pataky Albert, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkész elnöke és Julyano Ercin, a Szent Kolumbán skót presbiteriánus egyházközség tagja.

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .