A plébános vacsoráján

Az újevangelizáció útjai

Budapesti Alpha-kurzusunk második estéje éppen befejeződött kis, VIII. kerületi egyházközségünkben. Már túl voltunk a vasárnap délutáni szentmisén is, a „keresők miséjén”, ahol gitáros énekekkel és missziós szentbeszéddel hirdetjük Jézus Krisztust az érdeklődőknek, utána pedig még személyes imádságot, beszélgetést is felajánlunk. A legvégén a csapat még egyszer összegyűlt egy születésnapos felköszöntésére, de aztán a legtöbben hamar hazaindultak. Másnap munka, a gyerekeket iskolába kell küldeni…

Már csak egyik munkatársunk téblábol itt, egy kissé zavartan viselkedő, negyven év körüli nő társaságában. Plébánosunkra várnak, aki néhány testvértől a kapuban búcsúzkodik. Amikor visszatér, Emma, a nehéz sorsú asszonyok fáradhatatlan védelmezője hozzá fordul:

– Bemutatom Ildikót. Üti-veri a férje, az életét mentve menekült el otthonról. Három napja egy elhagyott nyilvános vécében alszik. Jól ismerem, kezeskedem érte. Nincs valami ötleted? Plébánosunk negyvenes, mások bajára mindig érzékeny, gyors észjárású férfi. Egyet gondol, szemüvege kettőt villan, és már döntött is. Angol nyelven telefonál egy Pest környéki kisváros női szállójának főnöknőjével…

Alpha-kurzus a plébánián

Az újraevangelizáció útjai

Nyolcadik kerületi kis lelkészségünkön néhány héttel ezelőtt Alpha-kurzust kezdtünk. Azzal a céllal, hogy új embereket, családokat vezessünk el – Szent Pál szava szerint – „Jézus Krisztus fölséges ismeretére”. Áldott az a helyzet, amikor a közösség minden munkatársa, a lelkipásztor, a diakónus és a sok-sok laikus segítő is ezt tekintik legfőbb feladatuknak, és ég bennük – ahogy Boldog II. János Pál pápa fogalmazott – „a lelkek iránti buzgóság”.

Az Alpha-kurzus a világ talán legsikeresebb missziós módszere. Az elmúlt évtizedekben mintegy húszmillió ember végezte el világszerte. Egy londoni anglikán egyházközségben fejlesztette ki Nicky Gumbel plébános, azzal a céllal, hogy a templomba nem járó, hitbeli ismeretekkel nem rendelkező emberek számára megteremtse a Jézus Krisztussal való találkozás egy egészen új lehetőségét. A módszer neve ezért Alpha – ami a görög ábécé első betűje –, mert a kurzus egészen az alapoktól indul, nem kell hozzá beavatottnak lenni.

Szinódus után az új evangelizációról

Megtérés: a misszió célja és alapja

A szinódus központi gondolataként számtalanszor elhangzott, hogy az új evangelizáció célja a Jézus Krisztussal való életteli, személyes találkozás. Az egyház feladata pedig az, hogy ezt a találkozást minden lehetséges módon elősegítse. A Jézussal való hiteles találkozás a hit és a megtérés döntésében teljesedik ki, ami azt jelenti, hogy egész életemet Istenre bízom, megbánom bűneimet, és az isteni kegyelem erejében új életet kezdek. Ennek az új életnek a középpontjában az Atyával való szeretetkapcsolat áll, és az az elhatározás, hogy minden olyan dolgot felszámolok az életemben, amely azt akadályozza. Ez a tanítványság és a megszentelődés útja, amely a hívők részéről az evangelizáció előfeltétele.

Szinódus után az új evangelizációról

Szentlélek és misszió

A nemrégiben véget ért missziós szinódus ismét ráirányította a figyelmünket arra, hogy az evangelizáció fő mozgatója a Szentlélek. Alapvető és mélységes kapcsolat áll fenn pünkösd – vagyis a Szentlélek kiáradása – és a misszió között. Új evangelizáció nem lehetséges új pünkösd nélkül. Az egyház tanítása szerint az evangélium hirdetőinek különleges kapcsolatot kell kialakítaniuk a Szentlélekkel.

Az Apostolok cselekedetei első két fejezetének tanúsága szerint a korábban visszahúzódó és félelmekkel teli tanítványoknak az első pünkösd adta meg a bátorságot, az erőt és a hatékonyságot a misszióhoz. „A Szentléleknek az egész Egyház életében döntő szerepe van, de elsősorban az evangelizáló munkában nyilatkozik meg. Nem ok nélkül kezdődik az evangelizáció pünkösd hajnalán” – állapítja meg VI. Pál pápa.

Szinódus után az új evangelizációról

Mit hirdessünk?

Az új evangelizációról szóló püspöki szinódust október 7. és 28. között tartották Rómában XVI. Benedek pápa elnökletével, ötvenöt bíboros, több mint kétszáz püspök, valamint száz szakértő és auditor részvételével.

Kunszabó Zoltán, Budapesten szolgáló állandó diakónus auditorként, vagyis tanácskozási joggal bíró megfigyelőként vehetett részt a testület munkájában. Október 17-én este a Szentatya jelenlétében mondta el felszólalását, amelyben az új evangelizáció központi üzenetéről beszélt. Szinódusi tapasztalatairól és azok gyakorlati missziós alkalmazásáról szóló cikksorozatának első darabjaként most ezt a beszédét közöljük.