Híd és oázis

Máriapócs és a Nagy Szent Bazil-rend gyűjteménye – Máriapócs háromszáz éve a történelmi Magyarország egyik leghíresebb búcsújáró helye. Csodás események révén vált kegyhellyé. 1696. november 4-én a görög katolikus fatemplomban az ikonosztázionon elhelyezett Istenszülő-ikon könnyezni kezdett. A könnyezés azóta háromszor megismétlődött.

Hivatását nem vehették el tőle

Nagy Magdolna Filoména vincés nővér – A vincés nővérek hivatása a szegény- és beteggondozás, illetve a tanítás. Az államosításig tevékenykedtek óvodákban, iskolákban, a Vakok Intézetében, a MÁV-kórházban, tanító- és óvóképzőkben. Létezett egy lányok számára fenntartott ipariskola is. Itt tanított Nagy Magdolna Filoména nővér.

Egy nagy múltú kisváros

A Sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény – A meseszép Bodrog-parti városka összefonódott a magyar történelemmel. Várát olyan híres nemesi famíliák birtokolták, mint a Dobó-, a Lorántffy-, majd a Rákóczi- család. A város neve a mintegy fél évszázados múltú református kollégium révén a protestantizmussal és a tudós műveltséggel is egybecseng.

„Szeretem a te házad ékességét és dicsőséged lakóhelyét”

A váci székesegyházi kincstár és egyházmegyei gyűjtemény – A festői szépségű Duna-kanyar alsó kapujában áll Vác. Virágzó évszázadok és súlyos csapások formálták a várost, látott gótikus kőcsipkéket, reneszánsz épületcsodákat, barokk pompát. De része volt tatárjárásban, török dúlásban, pestisjárványban is. Ha a mellette hömpölygő és mindentudó folyó mesélni tudna!