Homíliavázlat: Csak Jézussal lehet…

Látom lelki szemeimmel, amint elkeseredetten bandukol a két emmauszi tanítvány. Reményvesztettek, szomorúak. Karl Rahner, a XX. század nagy teológusa így ír róluk: „E tanítványok azt hitték, hogy akiben bíztak, azt keresztre feszítették és eltemették.

Homíliavázlat: Valóban feltámadott!

Amikor a Tábor-hegyi jelenet után Jézus lejött a hegyről a három kiválasztott tanítvánnyal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal, meghagyta nekik, hogy a hegyen történt eseményről senkinek ne szóljanak mindaddig, amíg ő a halottaiból fel nem támad.

Homíliavázlat: Ki vétkezett?

Örök emberi kérdést tesznek fel az apostolok mesterüknek, amikor a vak embert meggyógyítja. A kérdés így hangzik: miért vak ez az ember? Ki miatt nem lát fényt? Ő vétkezett? – kérdezték. Nagyon jogos ez a kérdés, mert a bűn magában hordozza a büntetést.