Látni akarom…

A Budapest–Pasaréti Egy­házközség híveiből hetvenfős színházi csoport alakult, amely március 9-én a plébániatemplomban Jézus szenvedéstörténetét elevenítette meg két előadásban, a Meskó Zsolt által írt és rendezett misztériumjáték során.

Megalakult a Szentkúti Szűzanya Testvérülete

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén jóváhagyta a Szentkúti Szűzanya Testvérülete magántársulás szabályzatát, ami utat nyitott ahhoz, hogy a Szűzanyával való közösségünk új kifejezésformát nyerjen hazánkban. E vallásos társulat célja a Szentkúti Szűzanya tiszteletének ápolása és terjesztése, a nemzeti kegyhely lelkipásztori és egyéb kezdeményezéseinek segítése és népszerűsítése.

Egyetemistáknak az imáról

A loretói litánia májusi imádkozása közben gyakran eszembe jut, hogy ez a sokak által elavultnak hitt imádság milyen mesterien vezet végig bennünket néhány perc alatt az üdvösségtörténeten, amikor a Szentírás, a teológia, a történelmi események, a jámborság és korunk, nemzetünk sajátos problémáinak tükrében szólítja meg egy-egy korszak vagy léthelyzet kiérlelt invokációjával a Szent Szüzet: Dávid király tornya, Makula nélkül való anya, Keresztények segítsége, Betegek gyógyítója, Magyarok Nagyasszonya, Családok királynéja. De a felsorolás talán azt is kérdezi tőlünk: te milyen megszólítással folytatnád ezt a sort?

Érdliget édesanyja

Punk M. Gemma apátnő köszöntése

Hasonló a mennyek országa a kincshez, amelyet elrejtettek a szántóföldben. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán örömében elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette a szántóföldet (Mt 13,46).

Szent Erzsébetről – a ma emberének

Könyvespolcra

Ritkán kerül kezünkbe olyan, külföldi szerzőtől származó könyv, amelyből sugárzik a tisztelet a magyar kultúra és nemzet iránt. Ezért is jelenthet jó élményt Gerald Jaksche most megjelent, Árpád-házi Szent Erzsébet című műve, amely modern vita-élettörténet.

Hét élet – Krisztusért

A pasaréti ferences templomban advent első vasárnapján Erdő Péter bíboros-prímás, érsek megnyitja Károlyi Bernát(+1954) és hat társa boldoggáavatási perének főegyházmegyei szakaszát. A pasaréti templom Bernát atya utolsó állomáshelye volt, innen hurcolta el az ÁVH 1949-ben, és fogta koncepciós perbe, miután korábban őt, a zsidómentőt antiszemitizmussal vádolták. 

Mondjatok áldást!

Szolidaritási mozgalom XVI. Benedek pápáért – A máriapócsi és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhely közös összefogásra hív minden jóakaratú embert és vallásos közösséget a Szentatyáért, XVI. Benedek pápáért. Arra kérjük a kezdeményezésünkhöz csatlakozókat, hogy a 2010. május 1-jével kezdődő negyven nap mindegyikén gyakorolják a keresztény áldozatvállalás valamelyikét: a böjtöt, az imádságot vagy az alamizsnát. Az ezzel járó önmegtagadásokat pedig ajánljuk fel együtt Szentatyánkért és támadóiért, teljesítve az apostol buzdítását: Ne viszonozzátok a szidalmat szidalommal, inkább mondjatok áldást (1Pét 3,9).