Megalakult a Szentkúti Szűzanya Testvérülete

Ezúton szeretnénk közzétenni, hogy a Testvérületbe való jelentkezés lehetősége megkezdődött. Mostantól kezdve várjuk mindazok csatlakozását, akik vállalni tudják azt a hét feltételt, amelyet a szabályzat előír számukra, és részesedni szeretnének azokban a lelki javakban, amelyeket a társulati tagság biztosít.
A Testvérület tagjainak vállalásai a következők: 1. Lakásukban elhelyezik a Szentkúti Szűzanya szobrának másolatát vagy nagyobb képét. 2. A Szentkúti Szűzanya lakásukban elhelyezett ábrázolása előtt naponta elimádkozzák a felajánló imádság legalább egy szakaszát. 3. Hetente legalább tíz percet csendes imában időznek valamelyik templomban, amit azért az egyházmegyéért, szerzetesrendért vagy más imaszándékra ajánlanak fel, amit a Testvérületbe belépésükkor kijelölnek számukra. 4. Havonta egy alkalommal valamilyen módon segítenek a rászorulóknak, vagy anyagiakkal támogatják a kegyhely szociális kezdeményezéseit. Amennyiben erre nincs lehetőségük, valamilyen önmegtagadást, keresztviselést ajánlanak fel a magyar Egyházért. 5. Évente megajándékoznak leg­alább egy személyt a kegyszobor másolatával, nagyobb méretű képmásával, vagy a hívek egy csoportjának zarándoklatot szerveznek a szentkúti nemzeti kegyhelyre. 6. Évente egyszer elzarándokolnak a kegyhelyre, vagy ha ezt objektív okok (például betegség, kötelességteljesítés) miatt nem tehetik meg, egy böjti napot ajánlanak fel a többi zarándokért. 7. Az illetékes egyházi hatóság engedélyét kikérve és annak egyetértése birtokában környezetükben terjesztik a Szentkúti Szűzanya tiszteletét, és előmozdítják az ő pártfogását viselő áhítathelyek kialakítását és imaalkalmak szervezését.
Kegyhelyünk vállalja, hogy a Testvérület tagjainak névsorát külön könyvben vezeti, és a nevek mellé bejegyezi a tagok számára kijelölt imaszándékot. Az általuk írt, kisméretű borítékban elhelyezett ima­szán­dék­la­pot, amelyre a felvételkor kapott szándékot és személyes kéréseiket vezethetik fel, valamint azok fényképét, akik számukra különösen fontosak, elhelyezzük a kegyszobornál az e célra létesített tartóhelyen. Minden szombaton szentmisét mutatunk be értük, házasságkötésük, szerzetesi fogadalmuk, papszentelésük vagy annak jubileumi (25, 40, 50) évében, családok esetében az új gyermek születéséhez kapcsolódóan is – az év elején előre megállapított időszakban – egy éjszakára ingyenes szálláslehetőséget biztosítunk a kegyhelyen. A Test­vé­rület tagjait évente egyszer egy előre meghatározott kiadvánnyal aján­dékozzuk meg, illetve a szentkúti kegytárgyboltban is kedvezményesen vásárolhatnak. Amennyiben a tagok – az illetékes egyházi hatóság engedélyével – nyilvános imahelyet létesítenek, kegyhelyünk a megáldás ünnepén képviselteti magát, és ott valamilyen, a kegyhelyhez kötődő szimbólumot helyez el. A Testvérület meghalt tagjaiért a halálhírük vétele utáni napok egyikén, valamint az év novemberében mindennap szentmisét ajánlunk fel.
Hogyan lehet jelentkezni? Ennek az új közösségnek azok a katolikus személyek válnak tagjaivá, akik ezt írásban postai (Nemzeti Kegyhely, 3077 Mátraverebély, Szentkút 14.) vagy email címünkön (szent­kut­@ofm.hu) kérik, azaz soraikkal vállalják, hogy teljesítik azokat a feltételeket, amelyek a tagsággal együtt járnak, és a kérelmük pozitív elbírálást nyer. Így egy év próbaidőre befogadást nyernek a Test­vérületbe, a próbaidő lejárta után pedig annak végleges tagjaivá lesznek. A felvétel a szentkúti bazilikában a kegyszobor előtt tett ígérettel, a Testvérület jelvényeinek átnyújtásával történik. Amennyiben a kérelmező objektív okok miatt (például betegség) nem tud eljönni a kegyhelyre, a felvétel a tartózkodási helyén is megtörténhet.
A Testvérület szabályzatát, a jelentkezési lap javasolt szövegét, formátumát és a Test­vér­­ülethez kapcsolódó egyéb információkat a www.­szent­kut.­hu oldal hírei között találhatják meg, de kérésre nyomtatott formában is elküldjük a jelentkezőknek.
A jelentkezés mostantól kezdve folyamatosan lehetséges. Aki ezt 2017. szeptember 20-ig megteszi, és kérelme pozitív elbírálást nyer, annak ígérettételére és a társulat jelvényeinek átnyújtására október 7-én, Rózsafüzér Királynőjének ünnepén, Szentkúton kerül sor, amelyre már most szeretettel hívjuk a híveket!
A Szentkúti Szűzanya tiszteletének előmozdítása reményeink szerint egy új kötelék lesz a magyar Egyházban, amely által mind többek érzik majd meg Isten szeretetét és az Egyház lelki és egyéb szükségletekben nyújtott támaszadását a világ számára. Legyünk ennek részesei és továbbítói saját környezetünkben a Testvérület céljainak teljesítése és a belépési lehetőség népszerűsítése által!

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .