Ferences biciklis zarándoklat

A VII. Ferences Biciklis Zarándoklatra augusztus 28. és szeptember 2. között kerül sor. A találkozó mottója: „Áldott légy, Uram, és minden alkotásod!” Az idei biciklis zarándoklat Erdélyben lesz a gyimesi tájakon. Jelentkezni augusztus 20-áig lehet a 0741/940-171-es telefonszámon, vagy a biciklistak@gmail.com e-mail címen. Bővebb tájékoztatás a www.ferbit.ro honlapon olvasható.

Mozgó kolostor – huszadszor

Egyhetes együttlét a ferences rend szervezésében

A huszadik Esztergom–Mátraverebély-Szentkút gyalogos zarándoklatot – melyen minden évben több százan vesznek részt – idén augusztus 14. és 20. között rendezik meg. Az eseményt „mozgó kolostornak” is szokták nevezni, mert résztvevőinek sok idejük jut az elmélyülésre, mindennap van szentmise, zsolozsmázás, elmélkedés, és közben szinte észrevétlenül teszik meg a napi húsz-huszonöt kilométeres távot.

Változások a ferencesek életében

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetése minden tavasszal átgondolja, ki hol és milyen feladattal folytassa augusztustól szerzetesi szolgálatát. Az idei helyezések és kinevezések, amelyek augusztustól érvényesek, több szerzetest és intézményt érintenek, mint egy átlagos évben, hiszen húsvét után választókáptalant tartottak, és a rend élén is vezetőváltás történt. A ferencesek hazánk legnépesebb férfi szerzetesrendje, amelynek száztíz tagja van, közülük kilencvenen papok. Tizennégy rendházban élnek, tizennyolc templomban, hat oktatási, három szociális és négy kulturális intézményben teljesítenek szolgálatot. Az átlagéletkor ötven év alatt van.

Mozgó kolostor – tizenkilencedszer

A ferencesek szervezésében augusztus 14. és 20. között rendezik meg a 19. Esztergom–Mátraverebély-Szentkút gyalogos zarándoklatot, melyen minden évben több százan vesznek részt. Az eseményt „mozgó kolostornak” is szokták nevezni, mert itt sok idő jut elmélyülésre, mindennap van szentmise, zsolozsmázás és elmélkedés.

Vértanúk tanúit keressük

Ferencesek felhívása

A hét ferences vértanú boldoggá avatási ügyének előmozdításához újabb tanúk jelentkezését várja a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A hét szerzetes 1944 és 1954 között életáldozatával tett tanúságot hitéről és emberszeretetéről.

Hárman a szovjet, illetve jugoszláv csapatok, négyen pedig a kiépülő kommunista rendszer áldozatai lettek. A püspöki konferencia december elején hozott döntése értelmében támogatja Körösztös Krizosztom, Kovács Kristóf, Hajnal Zénó, Kiss Szaléz, Lukács Pelbárt, Kriszten Rafael és Károlyi Bernát boldoggá avatásának ügyét.

Szent Erzsébetről nevezték el

Németországban július 1-jén ünnepélyes keretek között egyesült a négy német ferences provincia. A bajorországi, a kölni, a türingiai és a szászországi ősi tartományok megszűntek, jogutódjuk az Árpád-házi Szent Erzsébetről nevezett rendtartomány, melynek központja München.