A nyitrai püspök és papjai Mátraverebély-Szentkúton

A magyar és a szlovák nép közötti testvéri kapcsolatok erősödéséért minden évben szlovák-magyar imanapot rendeznek a mátraverebély-szentkúti ferencesek. Az idei találkozót június 26-án tartják, melyre a szlovák püspöki kar korábbi elnöke, Frantisek Tondra szepesi püspök vezetésével népes, főpapokból, papokból és hívekből álló zarándokcsoport érkezik.

Ballagnak a frankások is

A ferencesek három gimnáziumában, Esztergomban, Szentendrén és a Rózsadombon április 30-án közel kétszázan ballagtak. A végzős „frankás” diákok közül – a korábbi évek tapasztalatai alapján – az országos átlagnál jóval többen tanulnak tovább felsőoktatási intézményekben.

Négyszáz éve hunyt el a hegedűs misszionárius

A ferences rend legfőbb elöljárója, José Rodriguez Carballo február végén Spanyolországba látogatott, hogy részt vegyen a ferences misszionáriusok égi pártfogója, Szolánói Szent Ferenc halálának négyszázadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken. Ő a ferencesek egyik legismertebb szentje, különösen Dél-Amerikában népszerű. Hegedűvel szokták ábrázolni, mert nagyon szépen játszott a hangszeren, és missziósként – amíg nem tudta az indiánok nyelvét – gyönyörű játékával vonzotta maga köré a bennszülötteket.

Domonkos nővérek és jezsuiták a Sapientián

Együttmükődési megállapodást kötöttek a főiskola fenntartóival – Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja és a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya együttműködési megállapodást kötött a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Fenntartói Konferenciájával. A főiskola a bencések, a ferencesek és a piaristák nagy múltú teológiai intézményeinek egyesítésével jött létre. Az Apostoli Szentszék 1999-ben alapította a főiskolát, amely ugyanabban az évben állami elismerést is nyert. A hallgatók létszáma jelenleg négyszáznegyvenhárom fő, akik közül hetven szerzetes. A tanárok közül harminckettő minősített oktató, a szerzetes tanárok létszáma harmincegy fő – közülük kettő domonkos nővér, három pedig jezsuita.

Hálaadó koncert

Koncerttel köszöni meg százhúsz év kegyelmi ajándékait január 31-én, a 18 órakor kezdődő hálaadó szentmisét követően Gyöngyösön a ferences templom kórusa, az ország egyik legrégebbi folyamatosan működő katolikus zenei együttese.

A nyolcszáz legszegényebb családnak gyűjtenek

„Betlehemi csillag születik” elnevezéssel gyűjtést hirdetnek az alapításuk 800. évfordulóját ünneplő ferencesek, hogy a látókörükben lévő nyolcszáz legszegényebb család karácsonyát szebbé tehessék. Szeretnék a hamarosan felragyogó betlehemi csillag fényét – a szeretet cselekvő megnyilvánulásaként-e családok otthonába varázsolni. Céljuk, hogy Szent Ferenc tanítása nyomán örömet vigyenek oda, ahol szomorúság van, és hogy bizonyítsák a ferences jelmondat – „pax et bonum” (béke és jóság) – üzenetének erejét.

Szükségünk van rájuk

Ferencesek a Parlamentben – A ferences rend pápai jóváhagyásának 800. évfordulója alkalmából a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány provinciálisa, Magyar Gergely üzenetet intézett az Országgyűlés tagjaihoz, melyet Semjén Zsolt kereszténydemokrata frakcióvezető ismertetett a parlament plenáris ülésén szeptember 15-én. Az üzenetre Hiller István oktatási és kulturális miniszter nevében Arató Gergely államtitkár válaszolt. Az ünnepi eseményen jelen voltak a magyar ferences rendtartomány képviselői.