Mindössze hetven év… – Pálosok Vázsonyban

Mindössze hetvenévnyi idő adatott a vázsonyi pálos szerzeteseknek arra, hogy úgy igazán belakják a Bakony déli lejtőinek alján alapított új kolostorukat, s máris menteni kellett az életüket, és menekíteni e rövid idő alatt létrehozott értékeiket. Pedig Mátyás király verhetetlen katonájának, Kinizsi Pálnak szélesebb távlatok járhattak a gondolataiban, amikor apósával, ­Magyar Balázzsal, a vártól alig egy nyíllövésnyire, huszonnégy szerzetes számára alkalmas klastromot alapított.

Vallásközi konferencia Tihanyban

„A világnak igaz emberekre van szüksége. Olyanokra, akik különbözőségük ellenére is el tudják fogadni egymást, akik együtt tudnak hitet tenni arról, hogy igenis lehetséges a béke” – így szólította meg a vendégeket Korzenszky Richárd perjel annak a vallásközi konferenciának a megnyitóján, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága közösen szervezett június 16–17-én, a tihanyi apátság vendégházában.

Mindszenty-zarándoklat hazánkért

A negyven éve elhunyt Mindszenty József bíboros, hercegprímás halálának évfordulójáról engesztelő zarándoklattal emlékeztek meg május 2-án az esztergomi bazilikában. Az ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be, szentbeszédet mondott Ternyák Csaba egri érsek. Az évforduló alkalmából a Szent Adalbert- központ dísztermében átadták az újonnan alapított Mindszenty József-életműdíjat, valamint leleplezték a várfal tövében fölállított Mindszenty-szobrot. A főpásztort száz éve szentelték pappá, és hetven évvel ezelőtt kapta meg prímási kinevezését.

Emlékezet és bizonyíték

Emléktábla-avatás a lengyel plébánián

 

„Emlékeztet a háború alatti szenvedésekre, s bizonyítja, hogy még a legborzalmasabb időkben is meg lehet találni a jó emberek barátságát, akikre mindig számíthatunk.” E szavakkal avatta fel Roman Kowalski, Lengyelország magyarországi nagykövete azt az emléktáblát, amelyet április 26-án, a II. világháború befejezésének 70. évfordulóján helyeztek el a kőbányai lengyel templom falán a Magyarországon befogadott lengyel menekültek lelkipásztori gondozását végző püspökök és papok tiszteletére.

Kézfogás a határok fölött

A két évvel ezelőtt kezdődött szakmai és kulturális kapcsolat gyümölcseként testvériskolák közötti együttműködési megállapodás született a gödi Piarista Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint a felvidéki Érsekújvár Építészeti Szakközépiskolája között. Az egyezményt kézjegyével ellátó Dekiszkyné Fejér Rita gödi igazgató a március 25-én megtartott ünnepségen hangsúlyozta, hogy a különböző országokban élő és tanuló magyar fiatalok a két ország közötti híd szerepét tölthetik be.

Egy földön járó misztikus

Avilai Szent Teréz ünnepe a terézvárosi templomban

 

A bérházak fölé magasodó karcsú templomtorony már tisztes távolságból jelzi a közeledő embernek, hogy hamarosan egy eligazodási ponthoz érkezik. Eligazodási ponthoz, amely irányt mutathat a nagyvárosi forgatagban tájékozódni szándékozó járókelőnek éppúgy, mint a saját univerzumában tébláboló léleknek. A tájékozódáshoz hozzásegítheti őt a templom névadója, Avilai Szent Teréz, akinek élete gyakorlati útmutatóul szolgálhat ahhoz, hogy miként lehet Isten szeretetében elmélyülve, kellő humorral felvértezve járni-kelni a világban.

Megújulni a szív mélyéről

Hálaadás Ferenc pápa megválasztásának évfordulóján

 

Az állam, a diplomáciai testület, az egyházak képviselői, valamint az Esztergom–budapesti főegyházmegye papsága és a hívők sokasága köszöntötte Ferenc pápát megválasztása második évfordulója alkalmából azon a szentmisén, amelyet Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius mutatott be Erdő Péter bíborossal és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival március 12-én, a budapesti Szent István-bazilikában.

A latinul megtartott, angol és magyar nyelvű szövegekkel és énekekkel bemutatott ünnepi szertartás homíliájában a szentszéki nagykövet felidézte Jézus Péter apostolhoz intézett szavait: „Te Péter vagy!” E szavak által Jézus olyan sziklává tette őt, amelyre felépítheti egyházát. A történelem során a pápaválasztó konklávékon ismétlődtek meg ezek a szavak. Így történt ez 2013. március 13-án is, amikor az argentin bíborost, Jorge Mario Bergogliót az egyetemes egyház főpapjává választották.

Üzenet a múltból

Befejeződött a sárospataki bazilika felújítása

 

Ünnepi szentmise keretében adtak hálát a hívek a sárospataki bazilika felújításának sikeres befejezéséért március 8-án a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére felszentelt plébániatemplomban.

Ha kinyitjuk a Bodrog-parti város történelmének képzeletbeli képeskönyvét, az első lapokon visszatekinthetünk Árpád-házi királyaink idejére. A királyi szállásbirtokon, az I. András király által építtetett kis körkápolna alapfalai azt üzenik a kései utódoknak, hogy érdemes megőrizni örökségünket, értékeinket. A mindössze hét méter belső átmérőjű tér csendjében állva elgondolkodhatunk, vajon milyen lehetett az a szertartás, amelyen II. András király és Gertrúd királyné leánygyermekét, a későbbi Szent Erzsébetet 1207-ben e helyen a keresztvíz alá tartották.