Sok szentírástudós, pap, lelkipásztor szereti átnevezni a tékozló fiúról szóló evangéliumi példabesz ...
Február 1.   A francia forradalom kezdetben nem volt szigorúan véve egyházellenes. Amikor 178 ...
Mk 1,14–20   Az évközi harmadik vasárnap evangéliumi szakasza kiemelkedő fontosságú: Jézus ek ...
– az Oltáriszentség első nagy teológusa   A III. század nemcsak a liturgikus ünneplés formáit ...
A vámos és farizeus vasárnapja fontos mérföldkövet jelent a bizánci egyház liturgikus életében. Ugya ...
Január 27.   A Garda-tó partján, Desenzanóban született, 1474. március 1-jén. Szülei földműve ...
Először 2001-ben Budapesten vettem részt a találkozó előkészítésében. A plébániánkon több másik fiat ...
Jn 17,21   A keresztények egységéért végzett imanyolcad január 18-án kezdődik. Ezért a követk ...