Vízkereszt napján, január 6-án Orosz Atanáz megyéspüspök megszentelte a Szinva-patak vizét a miskolc ...
A Francia Köztársaság Becsületrendjét, a legmagasabb francia állami kitüntetést háromszázhatvanhat s ...
Szent István vértanú diakónus ünnepén, december 26-án Erdő Péter bíboros, prímás mutatta be a hallás ...
A püspöki jubileumát ünneplő Ternyák Csaba egri érsekkel beszélgettünk
A szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tanárai adventi lelki­napon vettek részt dec ...
A Szenttéavatási Kongregáció új dekrétumai
Megnyílhat az út a pápa szentté avatásához
December 25-én délben a Szentatya a szokásnak megfelelően elmondta karácsonyi üzenetét a Szent Péter ...