Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetesés paptestvérek, kedves mindnyájan ...
Hármas ünnep Óbudaváron - Három házaspár és egy pap esti, majd éjszakába nyúló találkozása 1983-ban ...
„Halottaim, halott halottaim. / Nem szül nekem a fa fiút, / csak madarat, csak madarat. / Kikapart ...
A házassági válságok megelőzéséről - Mitől lehet jó egy házasság? Nyilván alapfeltétel, hogy az embe ...
Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerzetes- és paptestvérek, kedves mindnyáj ...
a Biblia évében - 2008 márciusában - Kedves családok és házaspárok, kedves családokat szerető szerz ...
E rovatban csak olyan kérdésekre adunk választ, amelyek másokat is érdekelnek, nemcsak a levél írójá ...