Hivatás és nevelés

Beszélgetés Bíró László püspökkel, az MKPK családreferensével – A Papi Kongregációban a legfontosabb feladatunknak a hivatáspasztorációt jelölték meg – mondta kérdésünkre a püspök. – Minden fórumon meg kell szólítanunk a fiatalokat. Emellett a hivatásokért való imádságra is felhívták a figyelmünket. Kiemelték, hogy jelentős szerepe van a családoknak a hivatás ébresztésében, ezért a családpasztoráció is szorosan kapcsolódik a hivatásgondozás felelősségéhez.

Szent az élet: A magzat jogairól (I.)

A magzat jogállásának tisztázása korunk jogtudományának megkerülhetetlen kérdése. Nem túlzás azt állítani, hogy az évszázad egyik legnehezebben megoldható jogi kérdésével állunk szemben, melynek eldöntése nemcsak az egyes állampolgár életviszonyaiban döntő, hanem befolyásolja az adott állam jogrendszerének alapjait is.  

Ma is hangos a „néma sikoly”…

Avagy a népesedés mint sorskérdés – Ne bántsd a magyart! – ezzel a címmel jelent meg Gyulay Endre szeged-csanádi püspök írása húsz évvel ezelőtt, 1988 májusában a Magyar Nemzetben. A benne fölvetett kérdések – mint a püspök úrral folytatott beszélgetésből is kitűnik – ma is fájdalmasan időszerűek.

Schönstatti csoda

Hármas ünnep Óbudaváron – Három házaspár és egy pap esti, majd éjszakába nyúló találkozása 1983-ban – látszólag nem olyan nagy hír…