A csillagok örök forgása néked forog…

Teremtésvédelem

Bármennyire divatos napjainkban az ökológiai, zöld gondolkodás a természettudományokban, a technika világában, a gazdaságban, a politikai és társadalmi közbeszédben egyaránt, valójában csak nagyon rövid múltat tudhat maga mögött ez az új tudományág. Így van ez a teológiában is, mert az ember akkor és ott keresi kérdéseire a választ, amikor azok aktuálissá válnak.

Bátorított minket

Atyus, újra van pápátok! Éppen katonai szolgálatomat kezdő kispap voltam, parancsnokom ezekkel a szavakkal tudatta velem a világhírt 1978 októberében: megválasztották az új pápát, aki lengyel, s aki a II. János Pál nevet vette fel. Akkor még nem sejthettem, hogy alig öt év múlva személyesen is találkozhatok vele. A Gondviselés ajándékaként elöljáróim Rómába küldtek tanulni, így alkalmam nyílt arra, hogy rendszeresen részt vegyek egy-egy pápai szentmisén vagy más, általa vezetett eseményen, sőt a kollégiumunk énekkarával egy-egy húsvéti szentmisén énekünkkel is szolgálhattunk a szentatya liturgiájában.

Mit ér az ember?

Országjáró

Életünk a bioetika tükrében

Joggal érezheti úgy bárki, hogy méltatlan feltenni egy ilyen kérdést. Az ember nem tárgyiasítható, méltánytalan lenne anyagiakban meghatározni élete értékét. A provokatív címet Ady Endre ihlette, aki Az ős Kaján című versében azt kérdezte: „Mit ér az ember, ha magyar?” Minden nemzeti, nemi vagy társadalmi jellegtől elvonatkoztatva mi is bátorkodunk feltenni a kérdést: Mit ér az ember? Sajnos korunk gondolkodásától nem áll távol az efféle kérdésfelvetés. Sokan munkaereje, társadalmi helyzete vagy műveltségi szintje alapján próbálják értékelni az embert. Egészen biztos, hogy a címben felvetett kérdésre másképpen ad választ a filozófus, a természettudós, a teológus, az orvos, a művész, a hívő vagy a hitetlen ember.

Mintha kultúrharc, mintha anyagi ellehetetlenítés…

Mi változott 2004 óta? – Rendkívüli sajtótájékoztatót tartottak öt évvel ezelőtt, 2004. október 21-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházában. Veres András püspök, a testület akkori titkára közölte: a 2005. évi költségvetési törvénytervezetben foglaltak súlyosan hátrányos helyzetbe hozzák az egyházi iskolákban tanuló diákokat és családjaikat.

Vallásosak – a maguk módján…?

Veres András megyés püspök a „kívül maradókról” – A katolikus hit megőrzésével kapcsolatos körlevél szól „a maguk módján” vallásosakról is. Minden lelkipásztor naponta találkozik olyanokkal, akik így élik meg vallásosságukat. Maga a fogalom új keletű, de a jelenség nagyon régi. Veres András szombathelyi megyés püspök ennek okaira hívja fel a figyelmet írásában.

Meg kell nyomni a vészcsengőt?!

Avagy egyház és állam kapcsolata napjainkban – A költségvetési törvény megszavazása után tavaly decemberben egy baloldali napilapban interjút adott Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnök a társadalomban tapasztalható változásokról, illetve kommentálta a döntést, miszerint alkotmányellenes a bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló törvény: