Az Olvasó írja

Magyar örmény Velencében – Örömmel és érdeklődéssel olvastam Az örmények Velencéje című cikket Reviczky Katalin tollából (Új Ember, 2008. január 20.), és annak is örültem, hogy Orosz Ákosné olvasói levelében (Új Ember, 2008. február 10.) fölhívta figyelmünket a San Lazzaro magyar vonatkozására.

Latin‒Amerika

Kuba várja a bíboros államtitkárt – Február 21-26-án látogat a szigetországba Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár. Luigi Bonazzi érsek, havannai apostoli nuncius nyilatkozatában elmondta: a kubaiak nagy várakozással néznek az államtitkár látogatása elé, remélve, hogy az előrelépést hoz az egyház és az állam kapcsolataiban, a vallásszabadság növekedésében.

Lourdes

Több mint százhúszezer zarándok – A Massabielle-i barlangnál február 10-én bemutatott szabadtéri szentmiséken 120 ezernél több zarándok vett részt. Csak Olaszországból 15 ezren érkeztek. Jacques Perrier megyés püspökkel harminc püspök és 800 pap koncelebrált.(KAP)

Róma ‒ Vatikán

Harmadik enciklika márciusban – Sajtóértesülések szerint XVI. Benedek pápa harmadik, az egyház szociális tanítását továbbfejlesztő enciklikája (tanító körlevele) márciusban jelenik meg. Nem a „teológus pápa” személyes vallomása lesz, mint a szeretetről (Deus caritas est) és a reményről (Spe salvi) szóló első kettő, hanem a Szentszék szociális kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek munkáját felhasználó tanítás a globalizáció folyamatának társadalomra gyakorolt hatásairól.

Franciaország

Nemzetközi teológuskonferencia Párizsban – Február elején a világ hatvan katolikus teológiai karának dékánjai vitatták meg Párizsban a hittudomány szerepét, helyét az egyetemeken, a mai társadalomban. A megbeszélések során megmutatkozott a mai teológiai stílusok, irányzatok sokfélesége.

Állhatatos volt…

Zsolnay Béla halálára – Türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után, február 4-én Zsolnay Béla címzetes apát, püspöki tanácsos, nyugalmazott pátyi plébános megtért Teremtőjéhez.

A valódi szentély

A keresztények kezdettől fogva kiváltságos helyzetben vannak az Ószövetség zsidó népéhez képest. Felfedezték ugyanis Isten közelségét és atyai mivoltát. Keresztényként jogunk van arra, hogy belépjünk a mennyei szentélybe, hogy Isten családjához tartozzunk. Ennek a jognak Jézus vére az alapja. Ez a legfőbb áldozat jelenti a legnagyobb újdonságot az Ószövetséghez képest, mely elválasztotta a népet a papságtól.