Róma ‒ Vatikán

Harmadik enciklika márciusban – Sajtóértesülések szerint XVI. Benedek pápa harmadik, az egyház szociális tanítását továbbfejlesztő enciklikája (tanító körlevele) márciusban jelenik meg. Nem a „teológus pápa” személyes vallomása lesz, mint a szeretetről (Deus caritas est) és a reményről (Spe salvi) szóló első kettő, hanem a Szentszék szociális kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek munkáját felhasználó tanítás a globalizáció folyamatának társadalomra gyakorolt hatásairól.

Franciaország

Nemzetközi teológuskonferencia Párizsban – Február elején a világ hatvan katolikus teológiai karának dékánjai vitatták meg Párizsban a hittudomány szerepét, helyét az egyetemeken, a mai társadalomban. A megbeszélések során megmutatkozott a mai teológiai stílusok, irányzatok sokfélesége.

A valódi szentély

A keresztények kezdettől fogva kiváltságos helyzetben vannak az Ószövetség zsidó népéhez képest. Felfedezték ugyanis Isten közelségét és atyai mivoltát. Keresztényként jogunk van arra, hogy belépjünk a mennyei szentélybe, hogy Isten családjához tartozzunk. Ennek a jognak Jézus vére az alapja. Ez a legfőbb áldozat jelenti a legnagyobb újdonságot az Ószövetséghez képest, mely elválasztotta a népet a papságtól.

Újévi meditáció

Istenem, oly sokszor olvastunk arról, hogy történelmi időket élünk, hogy bele is fáradtunk ezekbe. Add meg nekünk, hogy ne sodorjon el bennünket a történelem, hanem megmaradhassunk a te egyszerű, bízó és hívő gyermekeid! Midőn napról napra kell szembesülnünk felnőtt állapotunk szomorú és megrázó tapasztalataival, Te őrizd meg bennünk a gyermekség nyitottságát és egyszerűségét.

Megkezdte munkáját a II. vatikáni zsinat

A zsinat megnyitásának napján holdfényes, meleg az este az Örök Városban, amelynek népe, valamint a külföldről ideérkezett nagyszámú zarándok az utcákat, tereket megtöltve hullámzik minden felé. Ünneplő ruhában vannak. Róma népe ünnepli, hogy ősi falai között közel száz év elteltével a világ püspökei, Krisztus földi helytartójának elnöklésével, zsinatra ültek össze.

Gandhi újra böjtölt

Gandhi, aki évtizedeken át küzdött hazájának és a hindu népnek a gyarmati állapot rabszolgasorsából való felszabadulásáért, megrendülve látja, hogy a gyarmatosító hatalom kivonulása után hogyan ölik egymást a felszabadult országrészek – Kasmír és Hindosztán – népei. Olvastuk, hogy a nagy hindu a napokban kezdte el újabb „éhségsztrájkját”, immár a tizenötödiket, és kijelentette, nem vesz magához ételt – vállalva még esetleg bekövetkező halálának áldozatát is, amíg az indus nép gyilkos testvérharca meg nem szűnik.