Nyáron is értelmesen!

Mindaz, ami a hívő embert foglalkoztatja

Négyszázan négy napig Kaposváron – Az Igazság szabaddá tesz címmel nyolcadik alkalommal hív az Emmánuel közösség ifjúsági és családtalálkozóra. Magyarországon több mint száz elkötelezett tagja van a lelkiségnek. Mint Daxner Veronika szervező elmondta, eddig is népszerűek voltak az összejövetelek idén is legalább négyszáz részvevőt várnak Kaposvárra július közepén: mindenkit, nemcsak a közösség tagjait. Előadások, kiscsoportos programok és szabadfoglalkozások töltik ki a néhány napot, emellett nem hiányoznak a megszokott nyári élmények sem: a fürdőzés, a kirándulás, s a gyerekekről külön gondoskodnak. Az előadásokon szó esik mindarról, ami a hívő embert foglalkoztatja. Szóba kerül a hivatások (mindenféle hivatás) megkívánta elköteleződés, a házasság és az Istennek szentelt életállapot. A társkeresés és a párkapcsolat mindig időszerű kérdés, s ebben fiatal házaspárok vallomásai segítenek. Szembe kell nézni azzal is: hogyan éljük meg hitünket a munkahelyünkön?
A jelentkezők fele-fele arányban oszlanak meg a közösség tagjai és a „kívülről jövők” között. Vannak, akik évek óta visszatérnek, mások a közösséget csütörtökönkénti nyitott napjaikon ismerték meg. S a személyes kapcsolatok sokat jelentenek, hogy mások is kíváncsiak legyenek az Emmánuel közösség által megélt lelkiségre. A közösségben egyaránt találunk családosokat, egyedülállókat, papokat és szerzeteseket, s ezen életállapotok képviselői mind részt vesznek a táborban. Elsősorban helyből, tehát Kaposvárról és Budapestről érkeznek részvevők, de az ország minden tájáról jelentkeztek, sőt, a határon túlról is. Idén a délvidéki Emmánuel közösséghez tartozó népes csoport érkezésére számítanak. Az előadók között szerepel többek között Böjte Csaba, illetve az a fiatal keresztény férfi, aki cukorbetegsége következtében egy időre kómába esett, s megtapasztalta a halálközeli állapotot. A közösség karizmáját a következőkben lehet összefoglalni, amely a táborban is érvényesül: adoráció (hálaadás), conpassió (együtt szenvedés, együttérzés) és evangelizáció (az örömhír átadása).

Elmer István

Gurulva védd a környezetet!

Ferencesek kerékpártúrája Székelyföldön – Idén másodszor indul útjára a FerBit-ferences biciklitúra az erdélyi ferences rendtartomány szervezésében. Főcze Imre Bonaventúra testvér az idei kerekes program alapgondolatát a következőkben foglalta össze: „Azt szeretnénk megmutatni, hogy saját erőnkből és Isten segítségével is messzire juthatunk, ha összefogunk, s jó kedvvel kalandra indulunk. Útközben Székelyföld gyönyörű tájain megfigyeljük a környezetet, megismerkedünk emberekkel, és tapasztalatokat gyűjtünk. Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet környezetünk értékeire, a természetes élettér fontosságára és az emberi tevékenységből származó szennyező anyagok eltakarítására.” Minden tizenhetedik életévét betöltött fiatalt és idősebb fiatalt egyaránt várnak a Székelyudvarhelyről induló, Gyergyószentmiklóst, Csíkszeredát és Gyimesbükköt (az ezeréves határt) érintő kerekezésre, majd a Libán-tetőn át Zetelaka felé érik el ismét a kiindulási pontot. Közel százkilencven kilométert tesznek meg közben, az egyes állomáshelyeken kényelmes szállás várja őket, ahol közös esti programokra, tábortűzre és bográcsos főzésre is alkalom nyílik szép magyar népdalok és ferences énekek kíséretével. Július 16-án vágnak neki a szépséges tájnak. Eddig mintegy hatvanan jelentkeztek Erdély számos városából, Bukarestből és Magyarországról is. Az egyetemista korúak mellett negyven-ötven évesek is nyeregbe szállnak. A kényelmet szolgálják a kísérő autók, így nem kell háton vinni a teljes fölszerelést, csupán a napi muníciót. Lelki táplálékuk Szent Ferenc imáival, a napi zsoltárból vett részletekkel, a környezet tisztaságáról szóló előadásokkal gazdagodik. Bonaventúra testvér végezetül hozzátette: „Az együttlét, az összefogás, a fizikai megpróbáltatás által megszólítjuk az embereket, hogy közösen értsük meg azt: földi életünknek fontos alapja a természet.”

Elmer István

Gyertek fiúk, bennetek van az út!

Papi hivatástisztázó tábor vidám fiataloknak- A szeged-csanádi egyházmegye és a szalvatoriánus rend hivatásgondozó táborba hívja a fiatalokat: közös szervezésükben a mórahalmi plébánia ad helyet az összejövetelnek július közepén, amelyre a plébánia címén folyamatosan lehet jelentkezni. A szalvatoriánus rend emellett Fogarason (a havasokba tett kirándulásokkal gazdagítva, július végén), illetve Pilisszentléleken augusztus közepén várja a fiatalokat. A mórahalmi és a fogarasi táborba minden 16-30 év közötti fiatal jelentkezhet, aki érdeklődést mutat a papság, a papi elhivatottság iránt, Pilisszentléleken 12 éves kortól 18 évesekig jönnek össze mindazok, akik ima, előadások, beszélgetések, filmek megtekintésével gondolkodnak életük céljáról és útjáról. A következő kérdések állnak a középpontban: „Hol hallhatom meg Isten hangját?” „Hogyan értelmezzem az Istentől jövő jeleket?” „Mit kell figyelembe vennem életutam keresésében?” „Merre kell mennem?” Tavaly az egyházmegyében szerveztek már hasonló tábort, amelynek Gyula adott otthont. Akkor huszonöten gondolkodtak el az iménti kérdéseken, idén is legalább ennyi fiatalt várnak az egyes táborokba. Minden napnak külön témája van, a középpontban a papi hivatás áll, mint Joó Balázs atya, vendéglátó mondja: megmutatni a férfias magatartást és jellemet különböző szentek életpéldáin keresztül, hogyan találhatunk rá igazi önmagunkra. S ezek alapján a fiatal el tudja dönteni: valóban papságra hívja-e őt Isten, vagy sem. A délelőtti előadások, beszélgetések után a délutáni időt a strand, a kirándulás, a foci tölti ki. Balázs atya mellett a szalvatoriánus szerzetes, Szaniszló atya és a szegedi szeminárium spirituálisa, Veréb László atya ad elő a fiataloknak. Ezek az előadások azonban nem a szokásos módon folynak majd, hangsúlyozta Balázs atya, sokkal inkább kiscsoportos és egyéni beszélgetésekben öltenek testet. Erdélyből sokan jelentkeztek tavaly, idén is mindenhonnan várják a felszólítást meghallókat: Nézz bensődbe, mert benned van az út! A tavalyi táborosok közül négyen szemináriumban folytatták életpályájukat

Elmer István

Spirituális oázis Budapesten

Táborok a Forrás Központban – A Sacré Coeur-nővérek idén nyáron bibliai táborokkal, szemlélődő lelkigyakorlatokkal, táncmeditációs foglalkozásokkal várják az érdeklődőket egyik budai rendházukban, a Forrás Központban, mely 2009 tavasza óta működik. Már korábban is szerveztek itt programokat, és mivel házuk adottságai kiválóak, hiszen csendes, mégis jól megközelíthető helyen van, és alkalmas arra, hogy 8-12 személynek szállást is biztosítsanak – szeretnének egy „spirituális oázist” kialakítani. Július 6-10. között bibliai játszótábort szerveznek, amelyet már harmadik éve rendeznek meg 6-12 éves gyerekeknek. A napközis táborban a gyerekek drámajátékok segítségével „tanulják” az együttműködést, az önmagukra és egymásra figyelést, csiszolgatják kommunikációs készségüket. Mindig egy bibliai jelenetet elevenítenek meg – ebben az évben Noé történetét. Elkészítik hozzá a jelmezeiket, és a tábor utolsó délutánján az összegyűlt szülőknek bemutatják a produkciót. Emellett kézműves foglalkozásokat tartanak, s persze bőven marad idő a játékra is. Augusztus 19-23. között A szemlélődés ízlelgetése mottóval tartanak lelkigyakorlatot a Forrás Központban. A hívő ember imaélete is változik, érik élete során. A ma emberének egyre inkább igénye, hogy racionalitása mellett megérintse azt, ami a szavakkal nem kifejezhető. A zajos világban sokan vágynak valódi csendre, amikor nemcsak a ricsaj szűnik meg körülöttünk, hanem zakatoló gondolataink is elcsendesülnek. A Paál Judit és Révay Edit vezette lelkigyakorlatra mindazokat várjuk, akik nyitottak arra, hogy Istennel ebben a csöndben találkozzanak.Július 19-24. között Minden lépés ima címmel Lorraine Pratt angol táncpedagógus táncmeditációs lelkigyakorlatot tart. A tánc az ember ősi kifejező formája, lelkünk mélyét érinti meg, innen fakad felszabadító, közösségteremtő hatása. A meditatív tánc körtánc, amelyben sosem mi vagyunk a központban, hanem egy gyertya vagy olyan szimbólum, amely Istenre utal, arra, hogy Isten életünk centruma. Egy ilyen táncmeditációs kurzus segít abban, hogy elmélyüljön, új „ízt” kapjon a résztvevők imaélete.

Szikora Réka

A papok apostoli közösségben éljenek!

Papi lelkigyakorlat Medjugorjéban -Tizennegyedik alkalommal rendezték meg Medjugorjéban a nemzetközi papi találkozót, melyről Kemenes Gábor nagykovácsi plébánost kérdeztem hazatérése után. Mint elmondta, ezeket a lelkigyakorlatokat mindig július első hetében rendezik meg, volt olyan év, amikor hatszáznál is több pap vett részt rajta, idén háromszáztizenketten voltak. A lelkigyakorlat valóban nemzetközinek mondható, hiszen az Egyesült Államokból, Angliából, Hollandiából, Portugáliából, Németországból, Szlovákiából, Ukrajnából, Horvátországból is érkeztek a találkozóra. Hivatalosan az előadásokat tizenkét nyelvre fordították. Az idei találkozó mottója János evangéliumának egy mondata volt: „Ti az én barátaim vagytok.” Külön hangsúlyt adott a lelkigyakorlatnak, hogy a Szentatya által meghirdetett papok évében került rá sor, így a szentségimádások, szentmisék, a jelenések helyének meglátogatásán, az ott végzett imádságokon túl különös hangsúlyt kapott a ferences szerzetes, Ante Vuckovic több elmélkedése, előadása is. Ante Vuckovic jelenleg a spliti egyetem teológiai fakultásának professzora, és ugyanennek az egyetemnek filozófiai karán előadó. Spirituális gyakorlatok, szemináriumok és megújulási programok vezetője, egyúttal spirituális vezető és tanácsadó. A lelkigyakorlat során Jézus Péterrel és Júdással való találkozásairól beszélt. Az emberi találkozásokról, a Jézussal való barátságról, az ilyen kapcsolatokról elmélkedett. Beszélt arról, hogy Júdás mennyire nem fogadta el ezt a barátságot, kizárta ebből önmagát, s hogy Péter is meg-megbotlott e kapcsolatban. Az ő példájukon keresztül szólt a papok és Jézus közötti kapcsolat lehetőségéről, s kitért arra is, mennyire fontos a papok közti barátság, a Jézussal és egymással való közösség megélése, amelynek során problémáikat, örömeiket megbeszélhetik, ezzel is ápolva hivatásukat. Ezért is volt rendkívüli élmény egyik nap, amikor a háromszáznál is több pap együtt, közösen – egymásért imádkozott.

Bókay László

Cserkésztáborba megyünk!

Élménypedagógia – ismeretek, tapasztalatok – Cserkésztáborba nem mehet „mindenki”: a táborozó gyerekek minden korosztálya év közben rendszeresen részt vesz a heti cserkészfoglalkozásokon. Ezeken a játékos programokon keresztül az élménypedagógia módszerével a természetvédelemtől kezdve gyakorlati tudnivalókon át a közösségért végzett önkéntes munkáig sokféle ismeretet és tapasztalatot szereznek. A nyári tábor az éves munka betetőzése, ahol a gyakorlatban lehet alkalmazni mindazt, amit a gyerekek év közben elsajátítottak. A szabad természetben kell feltalálniuk magukat, és életüket ahhoz igazítani, hogy az erdőben ők a vendégek. A tábor programja mindig valamilyen keretmesébe illeszkedik. Ez a történet lehet indiántábor, elvezethet az antik világba, megeleveníthet egy könyvet, vagy a magyar történelem valamelyik eseménye, időszaka szolgálhat hozzá alapul, mint például III. Béla uralkodásának ideje. A keretmese ismereteket is közöl, ugyanakkor megmozgatja a képzelőerőt. Nálunk ebben az esztendőben a téma az udvari élet eseményeinek (temetés, királyi eljegyzés, lakodalom) tábori megjelenítésével minden cserkész számára megadta a közreműködés örömét. A tábortüzi műsorokban jól sikerült számok hangzottak el a régi időkre emlékeztetve. A történelmi téma fonalára fűzve alakultak a portyák és a sportversenyek. Ezeken kívül a népi hagyományok ápolása: táncház, kézműves műhelyek, népdaléneklés gazdagították a tábor programját. A cserkésztábor az izgalmas élmények mellett a lelki elmélyülésre is alkalmat ad. Szentmise a táborunkban a fenntartó plébániával való jó kapcsolatnak köszönhetően mindennap van. Ebben persze szerepük van azoknak az atyáknak is, akik korábban káplánok voltak nálunk, és a csapat kedvéért néhány napot most is szívesen töltenek velünk. A szentmiséken a taizéi énekes lelki tűz is az imádságos elmélyülést szolgálja. A táborokban évről évre száz-százhúsz cserkész vesz részt a kiscserkésztől a rover korosztályig. A fiatal vezetők (őrs- és rajvezetők) a programokat szervezik, ők felügyelnek a gyerekekre és a fiatalokra is. A felnőtt cserkészek (mintegy tízen) valamennyien diplomások, a tábor alapvető működését biztosítják. Melyik ez a csapat? Megtalálhatók a budapesti Krisztinavárosban: ők a 148. számú Nagyboldogasszony cserkészcsapat.

Z. E.

Nyiss ablakot Európára!

Papi hivatástisztázó tábor vidám fiataloknak – Az európai ferences testvérek hiszik, hogy Assisi Szent Ferenc ebben a korban is fényt tud gyújtani az emberek szívében, akárcsak nyolcszáz évvel ezelőtt. Minden európai fiatalt hívnak Spanyolországba, Szent Jakab apostol sírjához, Santiago de Compostelába augusztus kilencedike és tizenötödike között a II. ferences találkozóra. Szándékuk, hogy ismét felfedezzék az öreg kontinens ferences gyökereit, hiszen a ferences szellemiség a kezdetektől fogva hozzájárult Európa evangelizációjához, a felebaráti szeretet elmélyüléséhez, a szegények megsegítéséhez, új életformák és lelkiség születéséhez, a közösséghez és Jézus Krisztus evangéliumához. A találkozó jelmondata: Nyiss ablakot Európára! Santiago de Compostela őrzi Szent Jakab apostol földi maradványait, aki az Úr igéjét komolyan vette: hogy tanítványainak el kell menniük az egész világra, és hirdetniük kell az evangéliumot minden teremtménynek. Santiago egy út vége, és egy keresés kezdete. Mindazok, akik zarándokolnak, arról álmodoznak, hogy egyszer megérkeznek. Mindazok pedig, akik megérkeznek, arról álmodnak, hogy visszatérnek zarándokolni, mert a zarándoklás keresővé alakítja az embert. A magyarországi ferencesek minden érdeklődőt zarándoklatra és találkozásra hívtak, hiszen aki elindul erre az útra, az találkozhat különböző kultúrájú emberekkel, rálelhet barátokra, társakra, és ami a legfontosabb: találkozhat Istennel. Az utat ferences testvérekkel és Szent Ferenc mai követőivel, barátaival teheti meg, közben átgondolhatja saját életét, terveit, jövőbeli elképzeléseit. Egy ilyen zarándoklat jó lehetőség a tapasztalatcserére, kapcsolatok, barátságok építésére, ápolására is. A találkozóra való eljutás előfeltétele volt, hogy a négy, hazánkban megrendezett előtalálkozón a jelentkezők részt vegyenek. Az európai ferences találkozó angol nevéből ki lehet rakni a következő mozaikszót: EUROFRAME (EUROpean FRAnciscan MEeting). A „frame” keretet, diakeretet, ablakkeretet jelent. Ezt a szót továbbgondolva született meg a magyar csapat mottója: „Nyiss ablakot Európára!” Vagyis az út, az imádság, az áldozatok vállalása egyben nyitás is lehet Európa fiataljai, elsősorban ferences fiataljai felé.

Bókay László

Szólj hozzá!

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .