Elhunyt Kilényi Géza

A magyar jogtudomány és közélet kimagasló egyénisége távozott el az adventi várakozás harmadik hetében. Kilényi Géza (1936. május 11–2016. december 14.) a világos, pontos, határozott és kristálytiszta logikájú jogtudós személyiségének megtestesítője.

Az „erkölcsi dimenzió” a gazdaságban

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora a Népek udvaráról

 

„Erkölcsi rend a XXI. századi gazdaságban és a szekularizált társadalomban”. A Népek udvara konferencia két napját az említett témáról folytatott párbeszédnek szenteltük. Igyekeztünk eleget tenni ennek a kihívásnak, annak ellenére, hogy teljes mértékben tisztában vagyunk azzal: a címben szereplő három kérdéskör új jelentéssel rendelkezik a XXI. században, és egymáshoz kapcsolásuk talán eklektikusnak, mesterkéltnek tűnhet.

Felvételi eredmények a Pázmányon

A hazai felsőoktatásban jelentős átalakítások vannak folyamatban, amelyek a minőségi képzést, a felsőoktatás szerkezetének racionalizálását, letisztult és jól rendezett – az egyes intézmények egyediségét kifejező – szakkínálat kialakítását, nem utolsósorban pedig a hallgatói igényeket tartják szem előtt. Mindezeket a körülményeket figyelembe véve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) – amely az elmúlt évben elnyerte a kiemelt egyetemi státuszt, valamint Információs Technológiai és Bionikai Kara a kutató kari címet – felvételi pontszámai és az ezek alapján a 2013/2014-es akadémiai évre felvett hallgatók létszáma ismét jól alakult.

Egyházjogi szempontok

A hatályos Egyházi Törvénykönyv kifejezetten kitér arra az esetre, ha a pápai hivatal lemondás útján ürül meg. Ezt a lemondást a római pápának szabadon, egyértelmű formában és minden külső kényszertől mentesen kell megtennie. XVI. Benedek pápa bejelentése 2013. február 11-én mind szóban, mind pedig írásban nyilvánosan megtörtént. Ebben a szentatya rögzítette, hogy lemondása 2013. február 28-án este 8 órától hatályos, ettől az időponttól kell datálni tehát a pápai szék megüresedését. Nemcsak az Egyházi Törvénykönyv, hanem az apostoli szék üresedéséről és a római pápa megválasztásáról szóló, 1996-ban kiadott, 2007-ben és 2010-ben módosított, Universi dominici gregis kezdetű apostoli konstitúció is utal arra, hogy az apostoli szék vagy a pápa halálával, vagy pedig hivataláról történő lemondásával ürül meg.

„A megnyesett fa kizöldül”

Keresztesy Parker László apát halálára – Urunk megjelenésének főünnepén, január 3-án elhunyt Keresztesy Parker László premontrei szerzetes, a kaliforniai Szent Mihály-apátság emeritus apátja. A Vas megyei Vaskeresztesen született, 1915. december 19-én.

A latin egyházjog összefoglalása

Huszonöt éves a hatályos Egyházi Törvénykönyv – A XIX. század elejétől fogva elfogadottá vált a kontinentális jogrendszerekben a kodifikáció szükségessége (vö. Code Civil [1804]), amit a meglévő hatalmas joganyag áttekinthetetlensége és a számos joghézag tett indokolttá.