A csodálatos Teréz anya

A megbolydult világban, nyomortelepeken, diktátorok palotáiban, szegények kunyhóiban meg-megjelent egy apró szerzetesnő, mosolyogva vagy éppen szigorú tekintettel. Nem volt szokványos jelenség. Úgy viselkedett, mint akinek halaszthatatlan a feladata. Küldetése volt, melynek teljesítésében semmilyen hatalom nem akadályozhatta meg. Botrányt kavart, olykor felháborodást keltett, mint egykor az is, akinek küldetésében járt. Fütyült a protokollra, lelkiismerete és emberszeretete vezérelte. Csodás, nem hétköznapi tetteiről és viselkedéséről Leo Maasburg, évekig kísérője, gépkocsivezetője, ügyintézésében segítője írt könyvet, mégpedig – nem illetlenség ezt állítani – szórakoztató, ugyanakkor önvizsgálatra késztető beszámolót, amely meggyőzhet arról, hogy egy szent társaságában lenni kivételes gyönyörűség, olykor azonban nem éppen könnyű teher is.

A beszéd adománya

 

Könyvajánló

Életünk egyik legnagyobb eseménye, hogy a szavak segítségével ki tudjuk fejezni gondolatainkat, kapcsolatot tudunk teremteni a másik emberrel, és tájékozódhatunk a világban, sőt azon túl is. Nyelvünk egyik legelkötelezettebb védelmezője, művészi magasságokba emelője, Kosztolányi Dezső több írásában is megfogalmazta hitvallássá forrósodó, a magyar nyelv iránt tanúsított hűségét. Vallomásainak javát a Nyelv és lélek című gyűjteményben olvashatjuk. Szerencsés címválasztás, a nyelvhasználat ugyanis a léleknek is kifejeződése. Ezért is érzünk fájdalmas döbbenetet, amikor lépten-nyomon a beszédkultúra elszegényedését és eldurvulását tapasztaljuk. Ebben az elsekélyesedő nyelvi – és lelki – környezetben felmérhetetlen a most megjelent Retorikai lexikon jelentősége. Főszerkesztője a római irodalom kiváló ismerője és tolmácsa: Adamik Tamás, szerkesztője Jászó Anna.

A retorika a beszéd önálló tudománya. Klasszikus elveit a görög és a latin rétorok alakították ki, de minden más tudományághoz hasonlóan korról korra módosul. Egyvalamiben azonban változatlan: mindig a szép és hiteles beszéd, a hiteles és hatásos kifejezésmód megvalósításának módjával foglalkoznak az ismerői, akik előtt a meggyőző kommunikáció változatai, azok megvalósításának esélyei álltak első helyen. S hogy ez az igény, illetve a közösség által történő elfogadtatása mennyire fontos, napjaink eseményei is jól bizonyítják, hiszen az elhibázott kijelentések olykor az egész országnak is károkat okozhatnak.

Tomi

Nem tudom, hogyan nevezték színésztársai a nemrég elhunyt Végvári Tamást, abban azonban biztos vagyok, hogy mindnyájan becsülték és szerették őt. Szerették, mint mi, akik ismertük a Keleti Károly utcai Rákóczi Gimnáziumban. Igaz, csak egy teljes évig jártunk oda. Utána renoválták az épületet, s a budai Várba költöztünk, csak nyolcadikos korunkban tértünk vissza a felújított intézménybe.

Könyvespolcra: Reménykergetők

Ritkaság ilyen szép kiállítású könyvet kézbe venni, és belemerülni abba a tisztító folyóba, amelyet életnek nevezünk. Tulajdonképpen minden hívő ember ebben a folyóban evickél, s néha reménykedve figyeli a közelgő partot, ahol majd megnyugvást találhat.

Tűnődés a hétről: Sanyi bácsi

Mondhatjuk tényszerűen is: Grexa Sándor, aki életének nagy részét az Új Embernél töltötte, egészségben megérte századik születésnapját. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Grexa Sándort ugyanis mindenki, aki együtt dolgozhatott vele, Sanyikámnak vagy Sanyi bácsinak nevezte.

Tűnődés a hétről: Elprédált emberség

Látni vélem Gárdonyi Géza tanító urat, amint becsukja maga mögött az ajtót, és szembefordul a gyerekekkel. „Minden gyerek szeme rajtam függ. Mennyi kék szem! Milyen tiszta, igaz, becsületes szemek! Mától kezdve mind az én gyermekem. A lelkük az én fehér papírosom, amit teleírok a tisztességtudás és az egymás iránt való testvéri érzés jeleivel.

Tűnődés a hétről: Az esztétikum elvesztése

Európa válságának, s benne a kereszténység megrendülésének sok oka van. Az egyikre egy amerikai tudós (ugyanis ott is súlyos értékzavar tapasztalható), James Hillman világított rá. Őt idézi Kodolányi Gyula a nyelv és gondolkodás kapcsolatát elemezve A fény rétegei című esszékötetében.