Jézus eredeti…

Puskás Attila, a PPKE professzora A Názáreti Jézus című kötetről − Az egzegézis, a teológia és a spiritualitás találkozik a pápa könyvében. Műfaját úgy tudnám meghatározni: biblikus teológiai elmélkedések a názáreti Jézusról.

Emlékérem Puccininek

Horváth Sándor szobrászművész készítette el azt az érmet, amelyet Vértes László orvos, zeneterapeuta, a Magyar Zeneterápiás Egyesület főtitkára tervezett a százötven éve született olasz zeneszerző, Giacomo Puccini emlékére.

A vasfüggönyön innen és túl

Felvonásközök Horváth Zoltánnal – Könnyed beszélgetésre számítottam a vizsgaelőadására készülő Horváth Zoltánnal. Bőven ad témát a Pesti Magyar Színiakadémián eltöltött három év, az első filmszerep és a Magyar Színházban tavaly bemutatott, azóta nagy sikerrel játszott Tamási Áron-darab, az Ábel. Hallgatva lelkesültséggel átitatott hangját, figyelve fiatalosan csapongó, ugyanakkor pontosságra törekvő, visszacsatolásokkal teli, indázó gondolatait, őszintén meghökkent.

Szenvedéstörténet a Schatzkammerben

Az utolsó vacsorától Krisztus keresztjéig – A Svájci udvar és közvetlen környéke a bécsi Hofburg ősi magja, de ma már csak a figyelmes, kellőképpen felkészült látogató fedezi fel a hatalmas palotaegyüttes nyugtalan, hullámzó barokk faltengerében fuldokló gótikus, reneszánsz elemeket, amelyek még a lovagkort megélt vár patináját idézik. A Habsburgok egykori kincsesházának ráccsal és vaskos páncélajtóval védett folyosója az említett udvarból – a várkápolna mai bejáratához vezető klasszicista lépcsősor alatt – nyílik.

Nézőtér: Eszter hagyatéka

Lehet egyetlen embert szeretni egy életen át, és lehetünk ahhoz hűek, aki hűtlen volt hozzánk… – vallja Márai Sándor Eszter hagyatéka című kisregényének naplóíró címszereplője. A csendes kertes villában visszavonultan élő középkorú nő táviratot kap: húsz év elteltével meglátogatja élete egyetlen szerelme.

A Város fölött

Szentföld: jelentőségteljes, de fájdalmas, barázdált, árkos arc. Valaha szép volt – de lehet, hogy sohasem. A kiszipolyozott földek, a dombtetőket koronázó falanszter települések, a vért izzadó sziklás kősivatagok, a holt vizek, de még a fellélegzést nyújtó üdítő zöld oázisok is ránehezülnek a zarándokra.

Halálig hűséggel

Tíz éve, 1998.március 18-án hunyt el Gergely Ferenc orgonaművész, aki hatvanhét éven át látta el a pesti ferences templom egyházzenei szolgálatát. A kiváló orgonista, karnagy, kántor, zeneakadémiai professzor 1989-ben II. János Pál pápától megkapta a Nagy Szent Gergely Rend civil lovagja címet. A rendszerváltozást követően itthon 1992-ben Liszt-díjjal, 1994-ben pedig Kossuth-díjjal ismerték el művészi és tanári munkásságát.