Álmodik a múlt: Káin, a földműves

A feldebrői (töredékesen előkerült) falképeket valószínűleg egy Lombardiából származó mester festette a XII. század második felében. Ezek között talán a legkülönösebb a Káin és Ábel áldozatát ábrázoló kép, amelynek egy részlete látható itt: Káin arca, köpennyel fedett áldozati kalászt tartó karjai, s a viszonylag épen fennmaradt fonott szíjas saruja. Különös és ritka ábrázolás, mint maga a név, amely a héberben talán kovácsot jelentett.

Álmodik a múlt

Gótikus ívek között – A szombathelyi Szent Márton-plébániatemplomban – az 1989-90-es feltárás során – a toronyaljban olyan gótikus faragványokat találtak a régészek, amelyekre korábban már Paulovics István is felfigyelt: „Benn a toronyban legalul, ahol a vakolat leverődött, a téglafalazatban spolia: faragott kövek, terméskövek, vékonyabb téglák is mutatkoznak…”- írta 1944-ben.

Álmodik a múlt

Emlékezni és emlékeztetni – Az isztambuli Galata-torony alatt, a híd felé vezető főúton található a Szent Benedek-rend gimnáziuma. Az itteni kápolnában helyezték el annak idején Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós földi maradványait. A Rákóczi haláláról és temetéséről szóló beszámoló a főkamarás, Mikes Kelemen leveleskönyvéből ismert. Most egy kevésbé ismert, de szintén Rákóczi mellett szolgáló levélíró beszámolóját idézzük.