Álmodik a múlt: „Az igaz virul, mint a pálma”

„…Fehérvárra vitték (Szent István) testét, s minthogy a tőle épített egyház a Szentséges Szűz tiszteletére még nem volt felszentelve, tanácsot tartván a főpapok, azt határozták, hogy szenteljék fel előbb a bazilikát, a testet a földnek csak azután adják át. A felszentelés ünnepségét megtartván, a szent testét az épület közepén fehér márványból faragott szarkofágba helyezték…”

Álmodik a múlt: Halandók éljenek – utódok emlékezzenek

Csallóközcsütörtök felső-csallóközi magyar község, amely állítólag már a rómaiak idejében is lakott hely volt. Okleveles említése 1206-ból való, Stwrtok alakban. 1216-ban Csötörtökhely név alatt szerepel, 1390-ben pedig Villa Liupoldi néven. A történész Püspöki Nagy Pétertől tudom, hogy a XII-XIII. századi csütörtök napi vásárhelyből alakult ki a helység neve. A XIV. században városként is említik, mint amelynek már e század elején vásártartási joga is volt.

Álmodik a múlt: Rejtett titkokat őrzött

Az Ecsedi-láp a Szamos folyó bal partjának feltöltése és a Kraszna folyó ráterelődése következtében keletkezett. Ennek a lápnak a szélén, amely mára már kihalt, fekszik Nyírbéltek. 1430-ban a Kállayak voltak a földesurai. 1440-ben „Beelthyk” formában találjuk írásos említését, amikor a Rozgonyiak a Czudar családtól vették zálogba. Ez a kis falu Nyírbátortól tizenhat kilométerre fekszik; a település kiemelkedő pontján, valószínűleg a volt temetődombon áll a templom.