Szentírás-magyarázat: A Jó Pásztor, a Bárány – és juhai – Húsvét negyedik vasárnapja – Jn 10,27-30

Húsvét negyedik vasárnapján az evangéliumot Szent János könyvéből vesszük. A magyar misekönyv így vezeti be a perikópát: „Abban az időben Jézus azt mondta tanítványainak…” A szövegkörnyezetből azonban világosan látszik, hogy Jézus itt nem a tanítványaihoz, hanem inkább az ellenfeleihez intézi szavait. Az evangéliumi szakaszt ez a mondat előzi meg: „Nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók” (Jn 10,26).

Szentírás-magyarázat: Jézus szenvedéstörténete( i) Virágvasárnap – Lk 22,14-23,56

A virágvasárnapi szentmisék evangéliuma szokatlanul hosszú: Jézus teljes szenvedéstörténete, az A évben Máté, a B-ben Márk, az idei C évben Szent Lukács írása szerint. A biblikus tudomány nagyon valószínűnek tartja, hogy a három közül Márk szövege a legelső. Máté és Lukács ismerte, felhasználta, s némileg átdolgozta ezt. Lukács többet változtatott rajta, mint Máté. Nemcsak kiegészítette eggyel-mással, finoman, de határozottan változtatott a tónusán is.

Szentírás-magyarázat: „Elég egy arc látványa, egy jelenlét…” – Nagyböjt második vasárnapja – Lk 9,28b-36

Az evangéliumok figyelmes olvasója megállapíthatja, hogy ezen írások Jézust többnyire sok ember társaságában idézik elénk: a tóparton, egy-egy vendégszerető ház asztala mellett, a zsinagógában vagy épp egy lakodalmon. Jeruzsálembe tartó zarándokok közt találkozunk vele, aztán a templom csarnokában emeli fel a szavát. Talán csak János ír arról, hogy egyszer-egyszer kettesben is elbeszélgetett valakivel: Nikodémussal az éjszaka csendjében, a szamariai asszonnyal Jákob kútjánál.

Szentírás-magyarázat: Nem azért jött, hogy kedvünkben járjon – Évközi 4. vasárnap – Lk 4,21-30

Ritka dolog, hogy két egymást követő vasárnap evangéliumi olvasmánya olyan szorosan összetartozzék, mint a múlt vasárnapi meg a mai szentmisében felolvasott evangéliumi szakasz. Jézus visszatér abba a faluba, amelyben nevelkedett. A falubeliek, régi ismerősei már hallottak arról, hogy másutt tanítóként fordult az emberekhez, csodákat is művelt közöttük. Most izgatottan várják szombaton a zsinagógába, hogy előttük is megnyilatkozzék.

A miénk – de nem a sajátunk

Az „ősmagyar szinkretizmus” veszélyeiről – „Ha a föld Isten kalapja, / Hazánk a bokréta rajta!” – Ki perelne ma Petőfi versével, amelyet annak idején egy közkedvelt (idegen!) dallam tett olcsó nótaszöveggé? A szerelmes legény nem azért szereti kedvesét, mert az a világ legszebb, legszeretnivalóbb teremtése, hanem fordítva: azért gondolja, mondja is annak, mert szívből szereti. Ki vetne rá követ ezért? A hazaszeretet túlzásai hasonló természetűek. Azért jó, hogy Petőfi idézett mondata egy feltételes ha kötőszóval kezdődik. A költő nem állítja, hogy a föld Isten kalapja, csak azt, s tán azt sem halálos komolyan, hogy ha az volna, akkor bokréta volna rajta Magyarország.