Mondd el, mit gondolsz, hogy elmondhassam én is (1. rész)

Teljesen természetes, hogy a legtöbb szülő elgondolkozik azon, hogyan tudja majd kezelni gyermeke felnőtté válását, s az azzal együtt járó, valószínűsíthető alkoholfogyasztását. Akinek a gyermeke pedig esetleg túl korán próbálja ki az alkoholt, az nyilvánvalóan aggódni is kezd. Jó esetben felvállalja, tudatosítja magában a problémát, megosztja töprengéseit szülőtársával, és keresi az utat, hogyan is beszéljen erről a kérdésről gyermekével. A többféle értelemben is távolodó, a felnőttség és a gyermekség határán mozgó fiatalt nem egyszerű jól megszólítani, szót érteni vele. Serdülőkorban alig akad olyan téma, amely ne szülhetne ellenállást a szülői értékrenddel szemben.

Az alkohol és a pubertás (II. rész)

Felkészülő

 

Az ilyen korú gyerekekkel szülőként sokszor nem könnyű megtalálni és kialakítani a megfelelő egyensúlyt. Nem szeretnénk mérgelődni, vagy túlreagálni a dolgokat. Másrészt nem érdemes mindent elfogadni, eltűrni sem. A bizalom és a kontroll gyakorlása nem zárja ki egymást. A bizalom nem jelenti azt, hogy nem állítunk fel korlátokat a kapcsolatban, a nevelésben. Éppen ellenkezőleg: a határok fontos eligazodási irányokat jelölnek ki, és biztonságot adhatnak.

 

Amíg a gyermekek testi fejlődése nem fejeződött be, addig az alkoholfogyasztás korlátait egyértelműen a szülőknek kell megszabniuk. Minél előbb kezd el valaki alkoholt fogyasztani, annál nagyobb a veszélye a későbbi hozzászokásnak vagy a függőség kialakulásának.

Az alkohol és a pubertás

Felkészülő

 

Az ilyen korú gyerekek nagy valószínűséggel túl vannak már az alkohol első kipróbálásán. Egyrészt rendben van, hogy a fiataloknak meg kell tanulniuk az alkohollal való bánásmódot. Ez nyilván csak akkor megy, ha tapasztalatokat szerezhetnek vele. Másrészt az alkoholfogyasztás annál több veszélyt rejt magában, minél korábban kezdi el valaki.

 

A 13–15 év közötti életszakasz nem egyszerű a gyermekek számára. Még ha kívülről minden rendben levőnek látszik, akkor is több kérdés merülhet fel a tinédzserben, aki gyakran egyáltalán nem olyan magabiztos, mint amilyennek esetleg magát mutatja. A lányok számára rendkívül fontos az alakjuk, az öltözködésük és az, hogy mennyire vonzóak. A fiúk alapvető kérdése, hogy elég „jó fejek”-e, a barátaik értékelik-e, elfogadják- e őket, és hogy mennyire „jönnek be” a lányoknak.

Beszéljünk-e a családban az alkoholról

Felkészülő

Semmi esetre sem szabad az alkoholt „problémaoldó” anyagként használni, még akkor sem, ha esetleg „a dolgok éppen rosszul mennek”. Könnyedén megtanulhatják a gyermekek, hogy mire „jó” az alkohol mint drog, ha az látják, hogy a szülők hangulatjavítóként használják. Mutassuk meg gyermekeinknek, hogy alkohol nélkül is képesek vagyunk vidámak lenni és jól érezni magunkat.

Beszéljünk-e a családban az alkoholról

Felkészülő

Komoly kockázatot vállal az a szülő, aki nem beszél időben gyermekével az alkoholfogyasztásról. Ám mielőtt ez megtörténik, a felnőttnek érdemes tisztáznia saját viszonyát az alkoholhoz. Mielőtt szó szerint vizet prédikálna, miközben (nem csak) bort iszik.

Válaszoljon tehát őszintén az alábbi kérdésekre! Melyik felsorolás illik a családjukra?

Veszélyes zóna

• Mindennap fogyasztanak otthon alkoholt?

• Látta már Önt gyermeke részegen?

Beszéljünk-e a családban az alkoholról?

Felkészülő

Más lenne-e az életünk, az egészségünk, ha beszélnénk róla? Remélhetőleg igen. Mert ami ma történik a családokban, társadalmunkban az alkohollal kapcsolatban, az igencsak ellentmondásos. Az egyik leggyakoribb élvezeti szer, „szociális kenőcs”, nagyszerű kapcsolatépítő eszköz, az ünnepek feldíszítője, sőt az isteni szövetség jele. Másrészt az alkohol drog. Méghozzá a legkönnyebben hozzáférhető, a legolcsóbb és a legkeményebb drog. Ráadásul ma Magyarországon a legkevésbé komolyan vett drog. Kevés család mondhatja el magáról hazánkban, hogy nincs tapasztalata az alkohollal való visszaélés következményeiről.

Vágyvilág 3.

Felkészülő

A sóvárgás, a függőség kialakulásának köre: vágy, élvezet, megpihenés, és ismét vágy, amelyet egyre nehezebben lehet kielégíteni. Minél régebben tart, annál erősebben megtart.

S közben lassacskán, lépésről lépésre éppen az olyannyira áhított kedélyünk betegszik meg. Különösen akkor, ha a vágy legyőzi az érzelmet, amely a kedélyen belül a lelket jelenti. Vagy azt hiszed, hogy a vágy, az indulat meghal, ha kielégíted? E vágyak mögött ott rejlik a magam és a mások elfogadása iránti sokkal erősebb vágy.

Vágy­vi­lág (2.)

Felkészülő

Két em­ber ül a se­gí­tő szo­bá­já­ban. Fel­nőt­té let­tek. Ta­lál­koz­tak, meg­kezd­ték kö­zös éle­tü­ket.

Te­gyük fel, hogy évek, akár év­ti­ze­dek óta is­me­rik egy­mást. A vá­gyak, sze­ren­csé­sebb­nek mond­ha­tó eset­ben sa­ját vá­gyuk vagy vá­gya­ik mi­att ül­nek itt egy­más mel­lett. Mond­juk férj és fe­le­ség, szü­lő és gyer­mek. Ugyan­ar­ra vágy­nak: nyu­ga­lom­ra, meg­ér­tés­re, har­mó­ni­á­ra. Ho­gyan le­het az, hogy ölel­ni vágy­tak, s most sok­szor öl­ni sze­ret­né­nek? Nem ér­tik egy­mást. Mi­ért bün­tetsz az­zal, hogy így vi­sel­kedsz? Mit tet­tem el­le­ned, hogy el­ját­szod a be­csü­le­te­det, el­iszod a pén­ze­met, hogy el­hor­dod ott­hon­ról az utol­só ér­té­ke­in­ket is?