A 2009. év Stephanus-díjasai: Vágyakozás a Nagy Négyesre

Beszélgetés Czakó Gábor íróval – Czakó Gábor Csaba író, képzőművész 1942. szeptember
14-én született Decsen. A pécsi tudományegyetemen jogot végzett. 1972-ig ezen a területen dolgozott, majd különböző hetilapok és folyóiratok szerkesztője lett. 1989-ben alapító főszerkesztője volt az Igen című katolikus -ifjúsági folyóiratnak.

Őrizték a tüzet: Hogyan lesz a szerzetesnőből mami?

Mária néni – Vincencia nővér – Wachtler Mária Vincencia nővér 1940-ben lépett be a Páli Szent Vince nevét viselő szerzetesrendbe. A német származású apáca (ahogyan akkoriban nevezték őket) két nyelven szerzett pedagógus diplomát, évekig iskolás gyerekeket tanított. Hivatásának kezdete egybeesett a második világháború idejével, s egyre nehezebb évek jöttek 1945 után. Hogyan alakult Istentől rendelt küldetése a ma is derűs, idős kora ellenére is fiatalos szerzetesnőnek?

Egyneműek házassága?

A Parlament által elfogadott törvényjavaslat szerint bejegyzett élettársi kapcsolatot két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy létesíthet anyakönyvvezető előtt.Idézzünk néhány megnyilatkozást ezzel a húsz év óta nálunk is újra és újra felszínre vetett kérdéssel kapcsolatban.

Földi és égi gravitáció

Látogatóban a kismarosi ciszterci nővéreknél – Tavasz a völgyben. A Királyrétre induló erdei kisvasút már készülődik, mögötte, a domboldalon emelkedik a terméskőből épült torony: a táj felkiáltójele. Tíz éve mutatja az embert felemelő és reményt adó irányt a ciszterci nővérek apátsági temploma.

Isten komédiásai

A ferences segítő nővérek közössége – Két fiatal, mosolygós, derűs nővér, Erzsébet és Teréz fogad a balatonkenesei plébániához tartozó rendházban. Éppen véget ért a hittanóra, a teremben még ott láthatók az emlékei: rajzok, szemléltető képek… Szent Ferenc Segítő Nővérei – kik ők, merre növekednek a gazdag ferences örökség egyik ágaként?