A lelkiismeret

Könyvespolcra

„…az élet nemegyszer úgy megszorított, hogy szívdobogást kaptam. Ilyenkor mindig eszembe jutott, hogy ezt a nyavalyát akkor szereztem, azon a napon, amelyen nem tudtam kiejteni ezt a két szót: én voltam…”

Móricz Zsigmond megindító történetével fejezi be Tarjányi Zoltán az Erkölcsteológiai Tanulmányok tizenötödik kötetét, amely a lelkiismeretről beszél tudományos-érzékletes módon.

Erkölcsteológia mindenkinek

Könyvespolcra

A Jel Kiadó gondozásában, Tarjányi Zoltán szerkesztésében megjelenő Erkölcsteológiai Tanulmányok (ETT) és Erkölcsteológiai Könyvtár (ETK) sorozatának egy-egy új kötete látott napvilágot nemrég.

A tizennegyedik ETT-kötet tanulmányai között szerepel az erkölcsteológia történetét, fejlődését elemző írás, például Kék Emerenciáé, aki az istenkáromlás jelenségének ószövetségi és jézusi értelmezését tárja elénk, vagy Nemes Györgyé, amely az I. vatikáni zsinat eredményeit veszi számba.

Katolikus erkölcstan

Könyvajánló

Új kötettel jelentkezett a Jel Kiadó Erkölcsteológiai Könyvtár sorozata. Ebben Tarjányi Zoltán szerkesztésében olyan kiadványok jelennek meg éves rendszerességgel, amelyek megbízható monográfiákként bizonyos részproblémák keresztény áttekintését tartalmazzák.

Ez alkalommal a két esztendővel ezelőtt elhunyt morálteológus, Servais Pinckaers lényegre törő munkáját vehetjük kézbe, amelyben meggyőző tanító erővel fejti ki, mi a katolikus erkölcs lényege.

A munka méltósága

Könyvespolcra

Egy középkorban játszódó történet szerint egy vándor útja kőfejtőn vezetett át. Rengetegen dolgoztak ott izzadtan, porosan, keserű arccal. Odalépett egyikükhöz, és megkérdezte: – Mit csinálsz? Az így felelt: – Nem látod?! Követ török. Egy másik ezt mondta: – Pénzt keresek, hogy eltartsam a családomat. Látott azonban közöttük egy ragyogó, derűs arcú munkást is. Őt is megkérdezte, mit csinál. A válasz így hangzott: – Katedrálist építek.

Aki hazudik, az..

Könyvajánló

A Jel Kiadó gondozásában megjelenő Erkölcsteológiai Könyvtár (ETK) új kötete mindannyiunk alapvető életélményének hátterét boncolgatja. Vajon létezik-e kis hazugság? Vajon értelmezhető-e a kegyes hazugság fogalma?

Könyvespolcra: Az ünneplés

Immár a tizedik kötet látott napvilágot az Erkölcsteológiai Tanulmányok sorozatában, melyet Tarjányi Zoltán szerkeszt. Az ünneplés című gyűjtemény szembenézésre sarkall: Tudunk-e ünnepelni? Képesek vagyunk-e felszabadultan örülni? Meg tudjuk-e teremteni az ünneplés lelki, közösségi feltételeit? Oda tudunk-e fordulni mások felé, be tudjuk-e engedni életünkbe a körülöttünk lévőket – hiszen az ünneplés társakat, együtt ünneplőket, közösséget kíván.