2014. október 24., péntek | Salamon

Az imádság biztos útján

Ferenc pápa üzenete Avilai Szent Teréz születésének ötszázadik évfordulójára

 

Avilai Szent Teréz spanyol misztikus kár melita egyháztanító liturgikus ünnepén, október 15-én tették közzé a szentatya üzenetét, amelyet az avilai püspöknek küldött a szent születése ötödik centenáriumára meghirdetett emlékév megnyitása alkalmából.

Ferenc pápa négy vonást emel ki Nagy Szent Teréz lelkiségéből: öröm, imádság, testvériség és figyelem a saját korára. Jézusról nevezett Teréz a vidám életszentségre ad példát: „Szomorú szent az, aki szomorú." Teréz tudja, hogy az isteni Felségnek gyönyörűséget jelent az emberekkel társalogni. Isten velünk örvendezik – mondja. Teréz lelkisége az imádságból táplálkozik. Az imádság biztos út: az Úr jó barátként elkísér utunkon, és segít elviselni a szenvedéseket. „Az imádság legyőzi a pesszimizmust, és jó kezdeményezések forrása."

Bővebben...
Isten, áldd meg a magyart!

Nemzeti himnuszunk – ha magán viseli is Kölcsey Ferenc lelkiségének és kora sajátos irodalmi műfajának mindmegannyi jegyét – imádság. A költemény Kodály Zoltán jóvoltából túlélte Rákosi ateista törekvését, és az az elképzelés sem járt teljes sikerrel, hogy elégedjünk meg Erkel dallamával, de ne énekeljük hozzá a szöveget.

Bővebben...
Egy mosolyért

Volt a történelmünkben egy pillanat, amikor mindannyian mosolyogtunk. Mi mindannyian, akiket a bűntudat nem kényszerített pincemélyre bujkálni. Mi mindannyian, nemre, fajra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül; mi mind annyian, ilyen-olyan diákok és hallgatók, ez meg az melósok, itt meg ott szántóvetők, körző-, vonalzó- és agykoptatók, tollforgatók és komédiások, papok és apácák beöltözve és kivetkőztetve; mi mindannyian, a lehető legdemokratikusabban, anélkül, hogy bármilyen charta, okos vagy oktalan, európai vagy nem európai törvény szabályozta volna; anélkül, hogy bármilyen kerekasztal mellett bárkivel megtárgyalták volna; anélkül, hogy bárki menedzselte vagy szponzorálta volna. Mi mindannyian, akik e kicsike honban élünk, csak úgy egyszerűen, minden kényszer nélkül, a lehető legtermészetesebben, saját magunktól mosolyogtunk.

Bővebben...
Tanulhatunk egymástól

Az esztendő harmadik választására készülve sokszor hallottunk az önkormányzat fontosságáról. Ugye emlékszünk arra, hogy annak idején a helyi tanácsokban mindig az történt, amit az egyetlen párt akart. Ma pedig azok intézik az önkormányzat ügyeit, akiket mi választunk meg tisztségükre. E választás súlyát sajnos még nem mindenki érti. Nem mindenki érzi, milyen fontos szerepet játszik az önkormányzat egy-egy település jövőjének alakításában és az ott lakó polgárok ügyeinek intézésében.

Bővebben...