Angelo Scola bíboros Kirill pátriárkánál

Az orosz fővárosban november 12-én találkozott Angelo Scola milánói bíboros érsek és Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája. „Ma közös célunk a keresztény Európa, a keresztény civilizáció forrásainak megőrzése” – hangsúlyozta az ortodox egyházfő. A katolikus egyház lelkipásztori munkájában Európában tapasztalható új nehézségekkel kapcsolatban megjegyezte: „Mi mindezt nagyon jól értjük, mert a XX. században mi magunk is nehéz éveket éltünk át az egyházi életben.”

Nem hagyják a templomot…

Imádság a lebontásra ítélt pszkovi szentélyért

Paolo Pezzi érsek, a Moszkvai főegyházmegye metropolitája imádságra hívja a híveket a pszkovi katolikus templom ügyében. Az Észtországgal és Lettországgal határos pszkovi területen a XX. század elején húsz katolikus közösségnek volt saját épülete.

A „győzelem napja”

Oroszországi anzix – hatvanöt évvel a háború után – Hatvanöt éve, május 8-án éjjel, Prágában az utolsó harcoló német egységek is kapituláltak. Véget ért a II. világháború. A Szovjetunióban már 9-e volt… Oroszországban rendkívüli ünnepi külsőségek között azóta is e napon tartják a győzelmi katonai parádét. A sorozatos történelemhamisítás és féligazságok, valamint a kilencvenes évektől nyilvánosságra kerülő egészen új ismeretek özöne zavarba ejt, nem könnyű a múlt eseményeinek megértése Oroszországban még ma sem.

Szlovákiából Cseljabinszkba

Néhány száz éve települtek németek Oroszországba. Utódaikat 1941-ben munkatáborokba hurcolták, így kerültek tömegesen katolikusok az Urálon túli Cseljabinszkba. A háborút követően sok – köztük nem kevés magyar –hadifogoly került az itteni táborba, amelynek tizenhatos barakkja helyén áll ma a katolikus templom. Augusztusban ünnepelték felszentelésének tizedik évfordulóját. A plébános, Wilhelm Palesch vall életéről, hivatása történetéről.

Orosz és keresztény

Napjaink „szentjei” Moszkvában – A Szűzanya 1917-es fatimai jelenése nyomán meghallgatást nyert keresztények millióinak imája. A még Szovjetunió idejében tartott ezeréves kereszténység (1988) ünnepe meghozta az orosz kereszténység feltámadását. Mária közbenjárására megszűnt az ateista rendszer.