Angelo Scola bíboros Kirill pátriárkánál

Az orosz fővárosban november 12-én találkozott Angelo Scola milánói bíboros érsek és Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája. „Ma közös célunk a keresztény Európa, a keresztény civilizáció forrásainak megőrzése” – hangsúlyozta az ortodox egyházfő. A katolikus egyház lelkipásztori munkájában Európában tapasztalható új nehézségekkel kapcsolatban megjegyezte: „Mi mindezt nagyon jól értjük, mert a XX. században mi magunk is nehéz éveket éltünk át az egyházi életben.”

Nem hagyják a templomot…

Imádság a lebontásra ítélt pszkovi szentélyért

Paolo Pezzi érsek, a Moszkvai főegyházmegye metropolitája imádságra hívja a híveket a pszkovi katolikus templom ügyében. Az Észtországgal és Lettországgal határos pszkovi területen a XX. század elején húsz katolikus közösségnek volt saját épülete.

A „győzelem napja”

Oroszországi anzix – hatvanöt évvel a háború után – Hatvanöt éve, május 8-án éjjel, Prágában az utolsó harcoló német egységek is kapituláltak. Véget ért a II. világháború. A Szovjetunióban már 9-e volt… Oroszországban rendkívüli ünnepi külsőségek között azóta is e napon tartják a győzelmi katonai parádét. A sorozatos történelemhamisítás és féligazságok, valamint a kilencvenes évektől nyilvánosságra kerülő egészen új ismeretek özöne zavarba ejt, nem könnyű a múlt eseményeinek megértése Oroszországban még ma sem.

Szlovákiából Cseljabinszkba

Néhány száz éve települtek németek Oroszországba. Utódaikat 1941-ben munkatáborokba hurcolták, így kerültek tömegesen katolikusok az Urálon túli Cseljabinszkba. A háborút követően sok – köztük nem kevés magyar –hadifogoly került az itteni táborba, amelynek tizenhatos barakkja helyén áll ma a katolikus templom. Augusztusban ünnepelték felszentelésének tizedik évfordulóját. A plébános, Wilhelm Palesch vall életéről, hivatása történetéről.

Orosz és keresztény

Napjaink „szentjei” Moszkvában – A Szűzanya 1917-es fatimai jelenése nyomán meghallgatást nyert keresztények millióinak imája. A még Szovjetunió idejében tartott ezeréves kereszténység (1988) ünnepe meghozta az orosz kereszténység feltámadását. Mária közbenjárására megszűnt az ateista rendszer.

„Valaki mellettem áll…”

Megtéréséről vall az orosz filmrendező és újságírónő, Natália Kandulina – A Szovjetunióban nőttem fel. Hívőket nem ismertem se rokonaim, se ismerőseim között. A szovjet fiatalok szokásos életét éltem: voltam úttörő, beléptem a Komszomolba, cigarettáztam, ivászatokat rendeztünk…