Latin‒Amerika

Kuba várja a bíboros államtitkárt – Február 21-26-án látogat a szigetországba Tarcisio Bertone bíboros, vatikáni államtitkár. Luigi Bonazzi érsek, havannai apostoli nuncius nyilatkozatában elmondta: a kubaiak nagy várakozással néznek az államtitkár látogatása elé, remélve, hogy az előrelépést hoz az egyház és az állam kapcsolataiban, a vallásszabadság növekedésében.

Lourdes

Több mint százhúszezer zarándok – A Massabielle-i barlangnál február 10-én bemutatott szabadtéri szentmiséken 120 ezernél több zarándok vett részt. Csak Olaszországból 15 ezren érkeztek. Jacques Perrier megyés püspökkel harminc püspök és 800 pap koncelebrált.(KAP)

Róma ‒ Vatikán

Harmadik enciklika márciusban – Sajtóértesülések szerint XVI. Benedek pápa harmadik, az egyház szociális tanítását továbbfejlesztő enciklikája (tanító körlevele) márciusban jelenik meg. Nem a „teológus pápa” személyes vallomása lesz, mint a szeretetről (Deus caritas est) és a reményről (Spe salvi) szóló első kettő, hanem a Szentszék szociális kérdésekkel foglalkozó szervezeteinek munkáját felhasználó tanítás a globalizáció folyamatának társadalomra gyakorolt hatásairól.

Franciaország

Nemzetközi teológuskonferencia Párizsban – Február elején a világ hatvan katolikus teológiai karának dékánjai vitatták meg Párizsban a hittudomány szerepét, helyét az egyetemeken, a mai társadalomban. A megbeszélések során megmutatkozott a mai teológiai stílusok, irányzatok sokfélesége.

Állhatatos volt…

Zsolnay Béla halálára – Türelemmel viselt, hosszú, súlyos betegség után, február 4-én Zsolnay Béla címzetes apát, püspöki tanácsos, nyugalmazott pátyi plébános megtért Teremtőjéhez.

A valódi szentély

A keresztények kezdettől fogva kiváltságos helyzetben vannak az Ószövetség zsidó népéhez képest. Felfedezték ugyanis Isten közelségét és atyai mivoltát. Keresztényként jogunk van arra, hogy belépjünk a mennyei szentélybe, hogy Isten családjához tartozzunk. Ennek a jognak Jézus vére az alapja. Ez a legfőbb áldozat jelenti a legnagyobb újdonságot az Ószövetséghez képest, mely elválasztotta a népet a papságtól.