Templomépítők

Szentlélek-fesztivál és alapkőletétel Veresegyházon – A Szentlélek sokszor igen sajátos módon nyúl bele az életünkbe. Ennek a közelmúltban megtapasztalói lehettek a veresegyházi katolikus hívek is. A gyorsan fejlődő Pest megyei város egyházközsége már évek óta tisztában volt azzal, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet nevét viselő templom, melynek kétszázharminc éves fennállását 2008-ban ünnepelte a közösség, már nem elegendő a helyi katolikusok ellátására.

Az öröm újjászületése

Száz év a missziókért (6.)

 

Böjtölni már nem szoktunk úgy, mint a régiek – manapság nem is írja ezt elő az egyház –, ám sajnos kevésbé örvendezünk Krisztus feltámadásának is. Ha összehasonlítjuk a karácsonykor és a húsvétkor bennünk lévő érzéseket, szembetűnő különbséget tapasztalhatunk. Érzünk-e boldogságot a feltámadás miatt? Örülünk-e annak, hogy aki szeret minket, és akit mi is szeretünk, az él? Vagy csak tudomásul vesszük? És átérezzük-e annak örömét, hogy Krisztussal együtt mi is feltámadunk – valóságosan, testben és lélekben egyaránt?

„Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened!”

Száz év missziókért (5.)

 

Aki őszinte, az szinte mindig elégedetlen magával, és aki mer „tükörbe nézni”, az megtapasztalja, hogy életén végigfut, ha nem is okvetlenül a bűnök, de az Isten és az emberek elleni hibák hosszú láncolata. Így Szent Pállal együtt szakad fel benne a sóhaj: „Én nyomorult! Ki vált meg e halálra szánt testtől?” (Róm 7,24)

Pál és mi is tudjuk, Krisztus az, aki megváltott minket, és ha bocsánatot kérünk, minden bűnökért elégtételt ad. Az emberben mégis megvan a vágy, hogy valamilyen formában határozottabban kinyilvánítsa töredelmét, bűnei feletti fájdalmát. Nálunk, európai katolikusoknál ez mélyen összefonódott a hústilalommal és a böjttel. De mit jelenthet a pénteki hústilalom, vagy az evés korlátozása annak az embernek, akinek legfeljebb „sátoros ünnepekkor” kerül az asztalára húsétel? Például a filippínóknak, akiknek többsége a tengerparton lakik, és szinte mindig csak halat eszik? Vagy az új-guineaiaknak, akik napról napra csak édesburgonyát fogyasztanak? Hogyan böjtöljön egy ilyen ember? Így válnak a kultúrák sokféleségének hatására a bűnbánat aktusai is oly sokfélévé. Ezek közül tekintsünk meg kettőt.

Világegyház Magyarországon

Száz év a missziókért (4.)

 

Száz évvel ezelőtt azért jöttek Magyarországra a verbiták, hogy az ezer éve keresztény országban lelkes misszionáriusokat toborozzanak a Krisztust nem ismerő népek közötti hithirdetésre. Mára a hazánkba érkező verbiták célkitűzése alapjaiban megváltozott. Számos olyan terület van a Földön, ahol a lakosságnak csak kisebb része ismeri Krisztust. Ez ma már Európára is igaz, itthon is tapasztalhatjuk ezt. Erről tanúskodik a papság számának drámai csökkenése, a lakosság jelentős részének hiányos vagy éppen teljesen hiányzó tudása a kereszténységről, és sokak életvitele is.

„Bárhol dolgozunk, tudjuk, hogy misszionáriusok vagyunk”

Száz év a missziókért(3.)

A rendszerváltáskor hivatalban lévő magyar provinciális, Becherer András az új törvények életbe lépésével 1989. december 8-án ismét bejegyeztette a bíróságon az Isteni Ige Társaságának Magyar Rendtartományát. Ezzel a verbita rend negyvenévnyi illegális magyarországi működés után újra legálissá vált.

Azonban a korábbi évtizedek nem múlhattak el nyom nélkül. Bár sokan kitartottak, a megrokkantó kommunista stratégia már nagyrészt elérte a célját. Mivel fiatalok felvételére törvényesen nem volt mód, és a rendtestvérek nagyrészt el voltak zárva a világegyháztól, a magyar tartomány meglehetősen elöregedett, és így nem tudott segítség nélkül szembenézni a változásokkal.

Isten ajándéka az emberré lett Ige

Száz év a missziókért 2.

 

A karácsony az Isteni Ige Társaságában az alapítástól kezdve az egyik legfontosabb ünnep. Az emberré lett isteni Ige, akinek a nevét az alapító, Janssen Szent Arnold közösségünknek adta, Jézus Krisztusban testesült meg. Neki minden keresztény a társa, de mi, verbiták még szorosabban, ezért születése számunkra különösen is kiemelkedő nap. Szent Arnold az éjféli mise elején mindig maga vitte körmenetben a megszületett Gyermeket jelképező szobrocskát, hogy ünnepélyesen, saját kezűleg helyezhesse el a jászolban. Ez az aktus Szent Arnoldnál nem a kor vallásosságának kissé negédes túlburjánzása volt, sokkal inkább a ténynek: Isten emberek iránti szeretetének nagyon is mély átélése. Ahogy mondta: „A karácsonyi Kisded a Szentháromság könyörülő szeretetének ajándéka.”