Mit tehet az egyén, a család és a kisközösségek?

Teremtésvédelem

„Mit tehetnék én? Csupán egy vagyok a hét és negyedmilliárd földlakó közül” – hangzik el gyakran azok szájából, akik nem akarnak, vagy azt hiszik, hogy nem tudnak tenni a teremtésvédelemért.

Velük ellentétben én azt vallom, hogy ha csak kicsinek látszó tettekkel is, de mindenki hozzájárulhat a teremtett világ állapotának védelméhez.

Régi dolgok dicsérete

Teremtésvédelem

Ha meg akarjuk őrizni teremtett világunkat, meg kell látnunk az újdonságok iránti vonzódásunk veszélyeit. Újra meg kell tanulnunk becsülni a régi, jól bevált dolgokat, gondolatokat és kapcsolatokat. Az elromlott tárgyak javítását kell választanunk lecserélésük helyett, és muszáj ellenállnunk egy-egy eszköz hivalkodó extra képességeinek, vásárlásra csábító tulajdonságainak.

A fenntartható fejlődés elavult fogalom

Teremtésvédelem

Dennis Meadows akkor vált a környezettudatos gondolkodás egyik legismertebb úttörőjévé, amikor kiadta A növekedés határai című könyvet. A máig meghatározó jelentőségű tanulmánykötet a Római Klub megbízásából az MIT-n (Massachusetts Institute of Technology) végzett munka eredményeit foglalta össze. Az 1968-ban tudósokból és üzletemberekből megalakult Római Klub 1970-ben kérte fel Dennis Meadows rendszerdinamikát kutató csoportját egy számítógépes modell felállítására, amely 1900 és 2100 között vizsgálja a világ főbb népesedési, gazdasági és környezeti változásait. A modellt a fejlődés lehetséges irányait megjelenítő többféle adatsorral futtatták. Az 1972-ben publikált eredmények felrázták a közvéleményt. Ezek ugyanis azt mutatták, hogy ha mindent a szokásos módon végzünk – azaz előrelátást és mérsékletet nélkülözve magukra hagyjuk a gazdasági folyamatokat –, akkor a XX. század végére a nyersanyagok használata és a környezetszennyezés olyan mértékben haladja meg a Föld eltartóképességét, hogy az a XXI. század első felében súlyos gazdasági, élelmezési, majd pedig népesedési viszszaeséshez vezet.

Teremtésvédelem

Környezetkímélő húsvéti nagytakarítás

A böjtben esedékes lelki felkészülést szokás kiegészíteni környezetünk szépítésével. Régen, falun illett kimeszelni a házat, manapság megelégszünk egy alapos takarítással. Ezzel kapcsolatban szóvá kell tennünk, hogy a modern vegyipar által kifejlesztett és számos erőteljes reklám útján ránk tukmált tisztítószerek gyakori alkotóelemei sajnos egyes erősen környezetkárosító mérgek, irritációt és allergiát okozó anyagok. Használatukkal ugyan tiszta lesz a lakás, de a ránk és környezetünkre gyakorolt mellékhatások bizony magas árnak bizonyulnak ezért.

A mértékletes fogyasztásról

Teremtésvédelem

A hittanórák emlékei közül felidézhetjük: a négy sarkalatos erény az okosság, az igazságosság, a lelki erősség és a mértékletesség. Az utóbbi időben egyre többet gondolok közülük a mértékletességre, amely nemcsak fontos erény, de úgy tűnik, teremtésvédelmi erőfeszítéseink sikerének kulcsa is.

A Naphimnusz Egyesületről

Teremtésvédelem

„Dicsérjen s áldjon, én Uram, kezednek minden alkotása” – írja Szent Ferenc naphimnuszában, majd végigsorolja a napot, holdat, szelet, vizet, földet és embert. Nem véletlen, hogy ezt tartják a teremtés legszebb dicséretének a katolikus költészetben. Ezért választotta nevéül a Naphimnuszt nemrég megalakult teremtésvédelmi egyesületünk is.