Tanúságtétel békében és viharban

 „Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erősödjetek meg a hitben” mottóval Madrid adott otthont augusztus 16. és 21. között a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozónak. A programsorozat csúcspontja az esti imavirrasztást követő vasárnapi délelőtti szentmise volt, amelyet XVI. Benedek pápa mutatott be az öt kontinensről érkező mintegy kétmillió fiatal jelenlétében. A nemzetközi eseményt záró ünnepélyes szertartáson a spanyol királyi pár is részt vett. A pápa buzdította az ifjúságot: mindenütt tegyenek tanúságot Krisztusról, és a Krisztussal való találkozás örömét adják át társaiknak is. Madridban ezerhatszáz – köztük kétszázötven határon túli – magyar fiatal vett részt a közös ünneplésen. A következő ifjúsági világtalálkozóra 2013-ban kerül sor, Rio de Janeiróban. Azért nem három év múlva, mert 2014-ben Brazíliában rendezik a labdarúgó-világbajnokságot.

Isten háta elõtti zarándoklat

Az Olvasó írja

Az Új Ember háromnapos (2011. július 1-jétől 3-áig, péntektől vasárnapig) tartó szatmári–máramarosi zarándoklatai sikeresen, a résztvevőket a gondviselő Úr által bőkezűen nyújtott kegyelmekkel gazdagítva zajlott. Az utazás olyan észak-partiumi területet érintett, amely a helyiek szójárása szerint nem Isten háta mögött, hanem előtte helyezkedik el.

Római küldöttség fõvárosunkban

A csaknem ötszáz éves múltra visszatekintő Pápai Gergely Egyetem – népszerű nevén Gregoriana – egyház- és művészettörténeti kara első alkalommal rendezett külföldi tanulmányi kirándulást, amelynek keretében több mint ötven diák kereste fel az egykori Osztrák – Magyar Monarchia legkiemelkedőbb városait. A kirándulás programjában több magyar város is szerepelt: jártak Esztergomban, Pannonhalmán és Szombathelyen, június 30-án pedig Erdő Péter bíboros vendégei voltak Budapesten.

Apa és fia az oltárnál

Beszélgetés Czár János újmisés pappal


Az isteni gondviselés egyeseknek rendhagyó életutat szán. Június 25–én Bábel Balázs érsek a kalocsai főszékesegyházban nyolc diakónust szentelt pappá, köztük a hatvanhetedik életévében járó Czár Jánost. S hogy a történet még érdekesebb legyen: a frissen felszentelt papot köszöntő oltártestvérek között ott volt az ünnepelt fia, Czár Iván solti plébános is – akivel a szentelés másnapján közösen mutatta be első szentmiséjét Bácsalmáson. E nem mindennapi eset részleteiről beszélgettünk az „ifjú” pappal, aki immár egyszerre apa és atya.

A Nap ereje

Felelősségünk a teremtett világért   

A napnak különleges szerepe van az életünkben. Ezt a tényt már régen felismerték az emberek, és tisztelettel fordultak a nap felé. E tisztelet jelei az egyházi szimbolikában is megfigyelhetők festményeken, szobrokon és a templomok tájolásában egyaránt. Számunkra talán a legismertebb és legfontosabb ilyen ábrázolás a csíksomlyói kegytemplomban a Napba öltözött Asszony szobra. De az egyházi ünnepek is emlékeztetnek arra, hogy életünk fontos eseményei szorosan kapcsolódnak a naphoz: a karácsony, a húsvét, a pünkösd és még számos más ünnep ideje is a nap – és részben a hold – járásához kapcsolódik.

Ránk bízott életek

 

   

 

                                                                  Fotó: Kissimon István

Isten ránk bíz egy életet. Mindnyájan felelősek vagyunk, hogy ebből a picinyke életből mi lesz, ki lesz. Adva van számunkra a nevelés lehetősége és felelőssége. A szülők és a többi felnőtt kapta Istentől a feladatot, hogy a Teremtő társaiként vegyenek részt a gyermek fejlődésének, emberré válásának folyamatában. A kisgyermekek lelkében meglevő bizalom, biztonságérzet, védettség óriási kincs. Elengedhetetlenül szükséges a szeretettség-érzés megteremtése és megőrzése a gyermekben ahhoz, hogy azzá válhasson, amivé Isten szeretné őt. Krisztus munkatársai vagyunk; Isten maga buzdít általunk.

    (Részlet Beer Miklós püspöknek a katolikus óvodák május 20-i szakmai konferenciáján elhangzott beszédéből.)

Fotó: Kissimon István

Egyetemes értékekért

Beszélgetés Pintér Gáborral, a manilai apostoli nunciatúra első tanácsosával

Viharvert autók vánszorognak a hömpölygő koromtengerben. Mindent elborít a fekete víz. És ez a Fülöp-szigeteki emberek szemével nézve még csak egy kisebb tájfun volt! A járdán parkoló triciklik és autók között botorkálva, villanyoszloperdőn átvergődve a vatikáni nagykövetséget keresem. Végre rábukkanok a magas betonfalba vágott kapura. Udvarias portás nyit ajtót – és a világ egy csapásra megváltozik. Odakint piszok és zaj, bent azonban csend, nyugalom és béke honol. Minden tiszta; gyönyörűen nyírt fű, pompás virágok veszik körül az elegáns palotát. Bevezetnek a szalonba, ahol hatalmas szőnyegen kényelmes, öblös stílbútorok terpeszkednek. Nem világi pompa ez: szentek ősrégi szobrai emlékeztetnek arra, hogy itt a politika is a lelkiségnek van alárendelve. Nemsokára belép Pintér Gábor, a nunciatúra első tanácsosa.

A követség vezetője a nuncius, de széküresedés miatt jelenleg az első tanácsos az ügyvezető. Hogyan lett a viszonylag fiatal váci egyházmegyés papból a szentatya képviselője a világ egyik legnagyobb katolikus országában?

 

Egy pápai nuncius szentelt diakónussá 1986-ban, amikor Magyarországon még szó sem lehetett budapesti nunciatúráról. Luigi Poggi érsek akkoriban rendkívüli ügyekkel megbízott pápai nuncius volt, ami azt jelentette, hogy olyan helyekre küldték, ahol nem lehetett helyben lakó nuncius.

Tudáspróba a bibliai családokról

    Idén is a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium adott otthont a Kaposvári egyházmegye hittanversenyének március 26-án.

    A rendezvényen több mint ötszáz hittanos vett részt az egész egyházmegyéből. A megjelent diákokat Horváth József, Csurgó alpolgármestere, Fehérné Tüzes Zsuzsanna igazgatóhelyettes és Maczkó Gyula csurgói plébános, a verseny szervezője köszöntötte. Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy szívesen látják vendégül a katolikus hittanosokat, a nagy múltú iskola mindig is nevezetes volt ökumenikus szelleméről.

    Az idei verseny a család évéhez kapcsolódott. A tudáspróbában a bibliai családokkal és magyar szentek életével kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni játékos formában, az iskola festői szépségű parkjában pedig a családi életről rajzoltak a versenyzők az aszfaltra. Aztán színpadi jeleneteket láthattak a résztvevők a keresztény családok életéről, valamint magyar szentekről.

    Zene és tánc is színesítette a programot, például egy szép széki szólótánc, a Zsuzsanna-napi köszöntő. A szünetben Iváncsits Tamás és zenekara lépett fel: a hittanosokat bevonva Istent dicsérő énekeket énekeltek. Az eredményhirdetés a Jézus Szíve-templomban volt.