A tanúságtevő élet gyümölcsei

A II. János Pál pápáról elnevezett közösség Szombathelyen

A szombathelyi Szent Márton plébánia II. János Pál ifjúsági közössége hat évvel ezelőtti halálakor vette fel a szentatya nevét. A bérmálkozásra készülő hittancsoportból aktív, lelkes közösséggé változott csoportban régóta nagy tiszteletnek örvend II. János Pál. Közösségi találkozásaikon sokat imádkoztak boldoggá avatásáért. Imájuk (s még oly sokunké) idén május 1-jén meghallgatásra talált. E jeles alkalomból a közösség néhány tagját arról kérdeztük, mit jelent számukra közösségük névadója.

Kríziskamra

A szombathelyi karitász jótékonysági programja – Jótékonysági fogadást szervezett a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász június 4-én a Martineum Felnőttképző Akadémián, ahová azokat a jó szándékú együttműködőket várták, akik felajánlották önzetlen segítségüket a szervezet Kríziskamra 2010 elnevezésű új programja kapcsán.

Ajándékul adjuk magunkat

Szombathely is ünnepelt az ifjúsági világnapon – II. János Pál pápa huszonöt évvel ezelőtt jelölte ki az ifjúság világnapjának a nagyhét kezdetét jelentő vasárnapot. Abban az évben, amikor nincs ifjúsági világtalálkozó, a világnapot az egyes egyházmegyékben, így hazánkban is több helyen megünneplik. A szombathelyi egyházmegyében hagyományteremtő céllal ifjúsági találkozót rendeztek a virágvasárnapot megelőző szombaton Zalalövőn. A szombathelyi egyházmegye ifjúsági bizottsága mostantól fogva minden évben egyházmegyei ifjúsági találkozót szervez az ifjúsági világnapnak földrészeken átívelő közös ünnepéhez csatlakozva. A találkozók átfogó címe: Kereszt-kérdés. Zalalövőn háromszázötvenen vettek részt az első rendezvényen.

Assisi Szent Ferenc nyomában

A szombathelyi egyházmegye tábora Őrimagyarósdon – Rendhagyó nyári ifjúsági tábort rendeztek idén a szombathelyi egyházmegyében. A helyi ifjúsági bizottság a most végzős Hajszolósokat bízta meg az egyházmegyei ifjúsági tábor megszervezésével, amelyre július 26. és 31. között került sor Őrimagyarósdon.

II. János Pál pápa bélyegeken és képeslapokon

II. János Pál pápa tevékenységét bélyegeken és képeslapokon bemutató kiállítás nyílt február 26-án a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián. A Steindl Rezső szombathelyi gyűjtő anyagából összeállított tárlatot Horváth József igazgató, pápai prelátus köszöntő szavai után Székely János esztergom-budapesti segédpüspök nyitotta meg, aki az intézmény nagyböjti lelkigyakorlatának vezetésére érkezett.