Istenhordozó Szent Simeon

Görögkatolikus lelkiség

Ezzel a csodálatos címmel tiszteli meg bizánci szertartású egyházunk Szent Simeont, a találkozás ünnepének egyik szereplőjét. Így énekel róla: „Az aggastyán az évszázadok Alkotóját kapja kezébe csecsemő alakjában, s felismeri, hogy az Krisztus, az öröktől fogva való Isten, a pogányok világossága és Izrael dicsősége.”

Angyalok ünnepe

Görögkatolikus lelkiség

November 8-ának a Ménea (az év egyes napjaira előírt szent szolgálatokat magában foglaló könyv) a következő címet adja: Szent Mihály és Gábor főangyal, valamint a többi égi erők emlékezete.

Egy megtérés története

Görögkatolikus lelkiség

Jézus az elvetett magról szóló példabeszédében olyan lelkekről is említést tett, akik esetében a mag az élet gondjai és kísértései miatt nem ered meg. Ehhez hasonló történt Perzsiai Szent Jakab életében is. Jakab Perzsiában született keresztény szülőktől, keresztény nevelésben részesült és keresztény lányt vett feleségül.

Irgalmas (Alamizsnás) Szent János

Görögkatolikus lelkiség

 „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek” (Mt 5,7). Jézusnak ez a csodálatos ígérete az emberi irgalmasságért isteni irgalmasságot ígér. Ez az ígéret sok embert indított rendkívüli cselekedetekre. Ilyen ember volt Irgalmas Szent János főpap, Alexandria pátriárkája (ünnepe: november 12.).

Karácsony böjtje

Görögkatolikus lelkiség

Bizánci szertartású egyházunk november 14-től negyven napig tartó böjtöt rendel el. A karácsonyi készületet a november 21-i ünnep (az Istenszülő templomba vezetése) utrenyéjén halljuk először, amikor fölhangzanak a karácsonyi kánon irmoszai: „Krisztus születik, dicsőítsétek, Krisztus a mennyből jő, menjetek elébe!” Ezenkívül karácsonyig néhány nagyobb ünnep vecsernyéjén hallunk felhívást a készületre: „Készülj, Betlehem, tárd ki kapudat, Éden!”, „Készítsd fel magadat, barlang…”. A közelebbi ünnepi készület csak december 20-án, az előünneppel kezdődik.